Đại hội họ Đỗ (Đậu) huyện Vĩnh Tường

Đại hội họ Đỗ (Đậu) huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức ngày 24.9.2023 đã thành công tốt đẹp.

Khoảng gần 500 đại biểu đại diện cho các dòng họ Đỗ (Đậu) tại các xã huyện Vĩnh Tường đã về dự.

Đại hội mang một giá trị cao đẹp về tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự hào,cùng tìm hiểu về cội nguồn dòng họ. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm những ông bà có tâm huyết với dòng họ, quyết tâm đưa dòng họ lớn mạnh, phát triển trường tồn.