Thông tin họ bạn

Hội đồng các dòng họ Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

  Lần đầu tiên Hội Đồng các dòng họ VN tại Thành Phố Hải Phòng tổ chức thành công CT Kỷ niêm ngày Quốc tế PN và ngày Kỷ niệm…

Câu lạc bộ doanh nhân và thanh niên

Một câu chuyện cảm động

Có một bạn họ Đỗ người tp HCM (xin giấu tên) mà mình đã may mắn được biết trước đây khoảng gần 3 năm. Bạn ấy là người có tình…