Nguồn gốc chữ Hán và Bách Việt

  1. Nguồn gốc chữ Hán và Bách Việt.
  2. Hồ Cheng 澄湖 nằm cách thành phố Tô Châu 15 km về phía đông nam (hubạ lưu sông Dương Tử). Truyền thuyết nói rằng thành phố Chenzhou 陈州 cũ đã bị chìm vào hồ nước.
  3. Năm 1974, sau khi tát cạn nước hồ Cheng 澄 nhiều di chỉ khảo cổ đã lộ ra. Tiến hành khảo cổ, người ta tìm được hơn 1200 di tích phủ hết khoảng thời gian dài tới 5000 năm, bao gồm Văn hóa thời kỳ đồ đá mới, Văn hóa Lương Chử, Văn hóa Ma Kiều và các giai đoạn lịch sử của Thương, Chu, Hán. , Jin, và các triều đại nhà Đường và nhà Tống.
  4. Trên một chiếc hũ gốm có dòng chữ được hiểu là 方钺会矢 “phương Việt hội thi”. Tức là “Liên minh quốc gia Việt”. Bộ qua 戈 là chữ 越 (Việt) cổ (xem https://hanziyuan.net/#%E6%88%88 ). Nhiều người dựa vào chứng cứ này để khẳng định hồ Cheng 澄湖 là nơi phát sinh ra Bách Việt. Khu vực này cũng được nhiều người liên tưởng tới nước Xích Quỷ.
  5. Tổng số chữ biểu tượng của văn hóa Lương Chử vượt quá 600. Một lượng chữ biểu tượng lớn như vậy cho thấy văn hóa Lương Chử từ 5300 đến 4300 năm về trước đã tạo ra “hệ thống các ký tự liên kết thành câu”. Điều này sớm hơn một 1000 năm so với chữ Bính Âm khắc trên mai rùa.
  6. Nguồn dẫn
  7. https://tech.sina.com.cn/roll/2021-11-01/doc-iktzscyy2910488.shtml