Họp tư vấn của Ban Cố vấn Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Sáng ngày 12/11/2023, tại văn phòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, phường Phú La, quận Hà…

Họp Thường vụ của hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt nam bàn về một số việc quan trọng của dòng họ

Sáng 1.10.2023 tại Văn La, Văn Phú, Hà đông HĐHĐ(Đậu)VN đã tổ chức họp Thường vụ…

Lễ giỗ cụ Tổ Đỗ Quý Thị ( hiệu Hương Vân Cái Bồ Tát).

Sáng ngày 30.8.2023 ( nhằm ngày 15/7 Quý Mão) tại khu Mộ tổ họ Đỗ (…

Hoạt động kỷ niệm ngày hóa của Hương Vân Cái Bồ Tát Đỗ Quí Thị

Rằm tháng 7 năm nay nhằm ngày 30 tháng 8 dương lịch, là ngày hóa của…

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày hóa của Hương Vân Cái Bồ Tát

Chiều ngày 19.8.2023 tại Hà Đông, Hội đồng Họ Đỗ ( Đậu) đã họp bàn về…

Dự thảo sửa đổi: QUY CHẾ TỔ CHỨC – HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

QUY CHẾ TỔ CHỨC – HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM HỘI…