THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO LỄ HỘI

THÔNG BÁO Chỉ còn hơn một ngày nữa Họp mặt truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt…

THƯ NGỎ

GẠO SẺ CHIA

 (Cập nhập) Lúc 10g18 ngày 19.07.2021 đã nhập thêm 500kg gạo về 12 Kỳ Đồng, P9,…

SỐ TÀI KHOẢN CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

THÔNG BÁO SỐ TÀI KHOẢN CỦA ĐỒNG  HỌ ĐỖ VIỆT NAM Ngân Thương mại cổ phần…

Xây dựng nhà thờ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

Xây dựng nhà thờ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam 1.024.750.000 VND là số tiền bà con họ…