Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quỹ khuyến học họ Đỗ thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quỹ khuyến học họ Đỗ thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.