ANH HÙNG GIUSE ĐỖ VĂN CHIẾN

ANH HÙNG GIUSE ĐỖ VĂN CHIẾN: NGƯỜI ANH HÙNG CỦA “TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH”, NHIỀU…

Đại hội đại biểu họ Đỗ (Đậu ) tỉnh Nam định lần thứ hai nhiệm kỳ 2023-2028

Hôm nay 17/12 năm 2023, trên mặt đất Hải hậu văn hóa anh hùng nông thôn…

THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH NGƯỜI VIỆT

THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH NGƯỜI VIỆT (Nguyễn Kiến Giang) 1. Người…

Hội đồng họ Đỗ Đậu tỉnh Nam định tổng kết Nhiệm kỳ Lần thứ nhất 2018-2023.

Ngày 21/11 Năm 2023 Ban chấp hành Hội đồng họ Đỗ Đậu tỉnh Nam định họp…

Họp tư vấn của Ban Cố vấn Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Sáng ngày 12/11/2023, tại văn phòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, phường Phú La, quận Hà…

Bản góp ý xây dựng dòng họ của TS Đỗ Văn Dũng, Phó Ban Cố Vấn Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) Việt nam:

Ban biên tập Website hodovietnam đã nhận được một số bản góp ý xây dựng dòng…

Thông báo mời họp của Ban Cố vấn HĐHĐVN

Thông báo mời họp của Hội đồng HĐVN

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ ĐỖ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ ĐỖ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2023 –…

LỄ HỌP MẶT LẦN THỨ 20 HỌ ĐỖ KHU VỰC MIẾU MÔN, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

Hôm nay ngày 24.10.2023, họ Đỗ khu vực Miếu Môn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tổ…