Giới thiệu về làng hợp lễ bình xuyên vĩnh phúc

Giới thiệu về làng hợp lễ bình xuyên vĩnh phúc Nhân dịp kỷ niệm 900 năm.Họ…

Họp thường trực Ban liên lạc Họ Đỗ Khu vực Khánh Hoà

Họp thường trực Ban liên lạc Họ Đỗ Khu vực Khánh Hoà Ngày 23- 8 –…

Họ Đỗ Thôn Nhuệ – Xã chí Hoà – Thái Bình

Họ Đỗ Thôn Nhuệ – Xã chí Hoà – Thái Bình 04/12/2009 Một số đóng góp…

Hoạt động của thương trực BLLHĐ Việt Nam trong 3 tháng qua

Thông báo hoạt động của thương trực BLLHĐ Việt Nam trong 3 tháng qua 30/11/2009  …

Hoạt động của thường trực BLLHĐ Việt Nam trong 3 tháng qua

 Hoạt động của thường trực BLLHĐ Việt Nam trong 3 tháng qua 30/11/2009 1. Nhân ngày…

Thông báo hoạt động của thương trực BLLHĐ Việt Nam trong 3 tháng qua

Thông báo hoạt động của thương trực BLLHĐ Việt Nam trong 3 tháng qua   1.…

Các thế hệ hậu duệ họ Đỗ Kim Quan lo việc tổ tiên

Các thế hệ hậu duệ họ Đỗ Kim Quan lo việc tổ tiên 24/11/2009 Ngày 12…

Tin sinh hoạt BLLHĐ Bình Sơn Quảng Ngãi

Tin sinh hoạt BLLHĐ Bình Sơn Quảng Ngãi 16/11/2009 Ngày 10 tháng 3 năm Kỷ Sửu…

Họ Đỗ làng Linh Chiểu khánh thành nhà thờ họ

Họ Đỗ làng Linh Chiểu khánh thành nhà thờ họ 11/11/2009 Ngày 25 tháng 10 năm…

Quy chế hoạt động của BLLHĐ khu vực Phú Yên

Quy chế hoạt động của BLLHĐ khu vực Phú Yên 07/11/2009 – Căn cứ nội dung…