Hoạt động của thương trực BLLHĐ Việt Nam trong 3 tháng qua

Thông báo hoạt động của thương trực

BLLHĐ Việt Nam trong 3 tháng qua

30/11/2009

  1.   Nhân ngày lễ Vu Lan TT BLLHĐVN đã đến thắp h­ương t­ưởng niệm tại mộ Cụ Đỗ Quý Thị và dâng Lễ tại gò Thiềm Thừ nơi thờ Bát Bộ Kim C­ương
  2. Thăm và dâng Lễ vật tại chùa Văn La nơi thờ hai mẹ con Cụ Đỗ Quý Thị
  3. Trong tháng 8/2009, TTBLL đã về xã Hợp Lễ dự lễ khánh thành Nhà thờ Họ và đã giúp BLL Họ Đỗ địa ph­ơng hoàn chỉnh cuốn phim t­ưliệu về dòng họ.
  4. TTBLLHĐVN đã cùng BLLHĐ Xứ Đoài đã tuyển chọn và tập hợp được 100 bài thơ  trong số gần 300 bài thơ của bà con  Họ Đỗ VN trong và ngoài n­ước gửi về trong hơn 10 năm qua.
  5. Đã may 5 bộ mẫu Đỗ phục Họ Đỗ VN để bà con dùng trong những ngày Lễ trọng (Những bộ lễ phục này sẽ đ­ược ra mắt bà con trong lần gặp mặt lần thứ 13 tại Làng Quậy, Đông Anh, Hà Nội).
  6. Đã cùng BLL HĐ Làng Quậy (Hà Vỹ, Đông Anh, Hà Nội) thống nhất đư­ợc kế hoạch cụ thể, tổ chức buổi gặp mặt nghĩa tình lần thứ 13 của bà con Họ Đỗ VN trong và ngoài nư­ớc tại địa ph­ơng.
  7. Đại diện TTBLL HĐVN đã về thăm và dự lễ khánh thành Nhà thờ Họ Đỗ tại Linh Chiểu Xứ Đoài Hà Nội  và làm giúp địa ph­ương 1 cuốn băng t­ liệu về dòng họ Đỗ xã Sen Chiểu.

     + Trong cuộc họp mặt bà con Họ Đỗ lần thứ 12 tại xóm Sổ Xứ Đoài. BLL HĐ Hoà Xá đã xin đăng cai tổ chức cuộc gặp mặt lần thứ 13. Nh­ng vì điều kiện bất khả kháng nên BLL HĐ Hoà Xá đã xin rút việc tổ chức cuộc gặp mặt. TTBLL HĐVN đã chấp nhận đề nghị này và đăng đơn xin rút việc đăng cai để bà con Họ Đỗ được biết.

     Vì lý do đó TTBLL HĐVN phải tìm địa điểm khác thay thế. Vì vậy bản tin HĐVN số 32 sẽ ra chậm ít ngày để thông báo địa điểm mới. Mong bà con thông cảm.

                                                              Đỗ Đình Dương

nguồn hodovietnam.vn