Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam 19/12/2006 Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam họp…

Chi họ Đỗ ở Tân Hội muốn giao lưu cùng các chi họ

Chi họ Đỗ ở Tân Hội muốn giao lưu cùng các chi họ 15/12/2006 Chi họ…

Tin vắn hoạt động của Thường BLL họ Đỗ Việt Nam

 Tại cuộc họp Cuộc họp ngày 10/12/20006  Thường BLL họ Đỗ Việt Nam đã đưa ra…

Điểm sáng của họ Đỗ xã Sơn Đông

Điểm sáng của họ Đỗ xã Sơn Đông 16/12/2006 Nhân ngày giỗ cụ Thuỷ tổ 16/7 hàng…

Tin vắn hoạt động của Thường BLL họ Đỗ Việt Nam

Tin vắn hoạt động của Thường BLL họ Đỗ Việt Nam 12/12/2006  Tại cuộc họp Cuộc…

Hậu duệ họ Đỗ Nhân Vũ về thăm cội nguồn tiên tổ

Hậu duệ họ Đỗ Nhân Vũ về thăm cội nguồn tiên tổ 09/12/2006 Trên Thôn Nhân…

Ban Liên lạc Họ Đỗ Việt Nam 10 năm hoạt động

BLL Họ Đỗ Việt Nam 10 năm hoạt động 1. Thời kỳ chuẩn bị ( 1995 –…

Hoạt động của thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam

Hoạt động của thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam 24/10/2006 I. Nhân ngày Rằm tháng…

Hoạt động của thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam

I. Nhân ngày Rằm tháng Bảy là ngày hoá (mất) của cụ Đỗ Quý Thị, cũng như…

Họ Đỗ Kim Quan chăm lo khuyến học, khuyến tài

  Họ Đỗ Kim Quan chăm lo khuyến học, khuyến tài 20/10/2006     Nhằm giáo dục động…