Tin vắn hoạt động của Thường BLL họ Đỗ Việt Nam

Tin vắn hoạt động của Thường BLL họ Đỗ Việt Nam E-mail
12/12/2006

 Tại cuộc họp Cuộc họp ngày 10/12/20006  Thường BLL họ Đỗ Việt Nam đã đưa ra bàn bạc và thống nhất một số vấn đề chính sau:

1- Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam; 10 năm tụ hội các dòng họ Đỗ Việt Nam vào đầu năm 2007: Thường BLL nghe Ban tổ chức trình bầy và thông qua kế hoạch, địa điểm cuộc họp, tổ chức tiếp đón, điều hành chương trình ngày họp, lo việc ăn trưa,  phát bản tin và tài liệu tại cuộc họp, thu chi tài chính và các hoạt động khác  v,v…

2- Chọn mẫu huy hiệu Họ Đỗ Việt Nam do họa sĩ Đỗ Đình Dương sáng tác đưa vào sản xuất thử , để kịp đưa vào sản xuất hàng loạt kịp phục vụ Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam.

3- Về công việc làm phim Họ Đỗ Việt Nam:

 Ông Đỗ Gia Bính trình bầy đề cương cuốn phim Họ Đỗ Việt Nam do ông chủ trì. Đây là bộ phim mang tính chuyên nghiệp cao, nhóm làm phim đang cố gắng rất nhiều để sớm ra mắt bà con họ Đỗ.

– Nhóm làm Phim tài liệu Họ Đỗ Việt Nam do ông Đỗ Đình Dương chủ trì với phương châm “cây nhà lá vườn”, đang khẩn trương hoàn thành tập 1 bộ phim nhiều tập này,  kịp thời chiếu phục vụ bà con về dự lễ  Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam đồng thời thu thập  ý kiến đóng góp của bà con để làm những tập phim tiếp theo.

 Xin thông báo với các BLL khu vực, các dòng họ Đỗ các nơi biết Website Họ ta đang dần đi vào hoạt động ổn định, để kịp thời đưa tin bài được bà con ta ở các nơi chuyển về, đề nghị bà con chuyển tin bài và ảnh dưới dạng đĩa CD hoặc đĩa mềm đọc được trên máy vi tính, giảm được công đoạn kỹ thuật chuyển tin bài và hình ảnh sang kỹ thuật vi tính trước khi đưa lên Website. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.

 Thông tin chi tiết công việc họ được đề cập trong cuộc họp này chúng tôi xin chuyển đến quí vị trong các bản tin tiếp theo và trong Thông tin việc Họ Đỗ Việt Nam số 21 sắp phát hành.