Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam E-mail
19/12/2006

Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam họp phân công công việc các vị thường trực
Ngày 10/12/2005, Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam họp thường lệ. Nội dung trao đổi một số vấn đề về nội bộ, phân công; điều chỉnh công việc các vị thường trực; quyết định chọn mẫu huy hiệu; bàn về tổ chức cuộc họp năm 2007.

Hiện nay, Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam đã có 3 thế hệ (lớp tuổi). Để có sự kế tục bảo đảm nền nếp hoạt động về lâu dài và trước hết là bước sang một thời kỳ mới, sau 10 năm hoạt động, cần thiết có sự điều chỉnh phân công chuyển giao thế hệ kế tiếp thời kỳ mới, cũng là mong muốn của đông đảo thành viên BLL họ Đỗ:

1/ Ông Đỗ Tòng: thời gian trước mắt vẫn phụ trách chung và chủ yếu về mặt khoa học, chuyển giao dần các nhiệm vụ trước đây như đại diện thường trực hàng ngày, chủ biên bản tin, v.v.. cho các vị theo phân việc mới. Nơi làm việc của ông Tòng chủ yếu là ở trụ sở cũ, số nhà 111 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, HN. Cố gắng chuyển giao được sớm trong năm 2007.

2/ Ông Đỗ Ngọc Liên (nhà ở 27 Đào Tấn, do ông Liên và gia đình tự nguyện cho mượn làm trụ sở chính của Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam) làm Phó ban thứ nhất Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam, đại diện giải quyết công việc thường ngày của Thường trực (tại trụ sở 27 Đào Tấn); khi lập tài khoản của BLL họ Đỗ Việt Nam thì sẽ làm chủ tài khoản; phụ trách về tài chính của Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam; làm phó chủ nhiệm bộ phim tư liệu Họ Đỗ Việt Nam. Ông Liên là kỹ sư thuỷ sản, vừa nghỉ hưu, trên 60 tuổi, tự nguyện tham gia công việc của Họ; cả gia đình có tâm vì tổ tiên, đây cũng là một điều rất quan trọng.

3/ Ông Đỗ Đình Dương: Phó ban thường trực, chủ biên bản tin Họ Đỗ Việt Nam, chủ nhiệm (cùng ông Liên) lo bộ phim tư liệu HĐVN (nhiều tập); phụ trách chính phần ảnh của trang Website HĐVN; cùng ông Liên đại diện thường trực tại trụ sở 27 Đào Tấn. Ông Dương vừa nghỉ hưu, tự nguyện thường ngày tham gia công việc của Họ. Cả gia đình ông 3 thế hệ đều có tâm với tổ tiên. Ông Dương là hoạ sĩ, tác giả của biểu trưng và huy hiệu HĐVN.

4/ Ông Đỗ Gia Bính: phó ban Thường trực, chủ trì lo cuốn phim về HĐVN.

5/ Ông Đỗ Quang Hoà: từng bước tiếp nhận chủ trì điều hành Ban Website HĐVN, bảo đảm đều đặn việc truy cập thông tin lên mạng. Ông Hoà còn đang tại chức, ở độ tuổi 50.

6/ Ông Đỗ Văn Chiến: trên 50 tuổi, còn tại chức, cố vấn kỹ thuật trang Website HĐVN.

7/ Ông Đỗ Văn Bình: phó ban điều hành (cùng ông Hoà) trang Website. Ông Bình cùng lớp tuổi 50, đang tại chức.

8/ Ông Đỗ Như Oai: Phó ban Thường trực BLL, phụ trách chính về lễ nghi, khánh tiết của Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam.

9/ Ông Đỗ Văn Thận: tham gia nội dung trang Website.

10/ Bà Đỗ Thị Tuyết lo việc phát hành bản tin HĐVN.

Các vị khác trong thường trực tham gia chung, tuỳ theo khả năng, sức khoẻ, tự nguyện nhận phân công một việc trong một thời gian nhất định mà mình có thể làm được.