Hoạt động của thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam

I. Nhân ngày Rằm tháng Bảy là ngày hoá (mất) của cụ Đỗ Quý Thị, cũng như mọi năm, ngày 14 tháng Bảy năm nay, đoàn đại diện của Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam do ông Đỗ Tòng Trưởng ban và ông Đỗ Như Oai, uỷ viên Thường trực đã đến viếng, thắp hướng kính lễ tại mộ và miếu thờ Cụ. Đúng ngày Rằm tháng Bảy, ông Đỗ Tòng cùng một số hậu duệ họ Đỗ Nhân Vũ (Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên) do ông Đỗ Văn Hoà dẫn đầu đã đến nhà Bách Việt triệu tổ làm lễ dâng hương tại đây, nơi mà theo lệ hàng năm, vào ngày Rằm tháng Bảy, ông Nguyễn  Vân Tằng, trưởng họ Nguyễn ở Vân Nội, hậu duệ của cụ Đế Minh Nguyễn Minh Khiết và Đỗ Quý Thị, vẫn làm giỗ cụ hằng năm vào Rằm tháng Bảy. Đoàn con cháu họ Đỗ rất xúc động thấy hầu hết các lần tới viếng, ngày thường cũng như ngày kỵ, lần nào cũng vậy, tại miếu, mộ cụ Đỗ Quý Thị trên ban thờ lúc nào cũng đầy hoa quả, hương khói nghi ngút do bà con dân xóm xung quanh tự nguyện chăm sóc, phụng tự Cụ hàng ngày, nhất là ngày đầu tháng (ngày Sóc) và ngày Rằm (ngày Vọng).

II. Ngoài những việc thông tin giao lưu thường xuyên với các dòng họ Đỗ các nơi, Thường trực đã triển khai một số việc trong 3 tháng qua như sau:

1. Đã chính thức khai trương treo biển BLL họ Đỗ Việt Nam tại số nhà 27 phố  Đào Tấn, trụ sở mới của BLL họ Đỗ Việt Nam.

2. Triển khai được bước quan trọng trang thông tin điện tử của họ Đỗ Việt Nam: Qua quá trình chuẩn bị, tìm hiểu và qua nhiều cuộc họp, đến nay đã thống nhất được về trình bày thiết kế hình thức mục lục chính của trang chủ, đăng ký tên miền ,…Thường trực với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia  trong và ngoài họ Đỗ, chỉ trong mấy tháng từ con số không về hiểu biết tối thiểu, kinh phí,…đã cố gắng thực hiện bước đầu được ý định đề ra. Nếu không có gì trở ngại khách quan, thì cuối tháng 10 có thể chính thức khai trương, truy cập thông tin lần đầu tiên về Họ Đỗ Việt Nam lên mạng.

Tên trang Website của Họ ta là: wwwhodovietnam.vn; Email  là banlienlac@hodovietnam.vn (bắt đầu sử dụng từ tháng 10/2006).

Chi phí cho việc thiết kế, phần mềm và các phương tiện cần thiết: máy vi tính, máy in, v.v… khá lớn, khoảng trên 30 triệu. Quỹ của Ban liên lạc nay chỉ còn trên 31 triệu (trong đó, đọng trong sách tập II chưa tiêu thụ được là 10 triệu). Đầu tháng 10 lại phải in và cước phí bản tin số 20 khoảng trên 4 triệu. Vì thế phải động viên tài trợ hảo tâm của các vị họ Đỗ. Đến nay bước đầu đã có được số tiền cần thiết trước mắt: ông Đỗ Văn Chiến  tài trợ không hoàn lại cho khoảng 6-7 triệu và lo mượn ứng trước thêm một số tiền chi cho thiết kế phần mềm (khoảng 20 triệu đồng); ông Đỗ Văn Bình đã tài trợ không hoàn lại Mười triệu đồng; ông Đỗ Đình Thọ  tài trợ 1 triệu đồng không hoàn lại; ông Đỗ Tòng lo số tiền cần chi ban đầu mà còn thiếu (ứng trước, trả sau, không tính lãi). Tóm lại là đã có điều kiện tài chính tối thiểu ban đầu để thực hiện việc lập trang Webs  cho họ Đỗ Việt Nam.

Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam nhiệt liệt cảm ơn các vị đã tài trợ trên đây và kêu gọi các vị họ Đỗ hảo tâm tài trợ thêm để Họ Đỗ Việt Nam có một trang Website phục vụ đông đảo bà con họ Đỗ các nơi trong và ngoài nước, nhất là lớp trẻ và các vị họ Đỗ hoạt động trên các lĩnh vực của xã hội. Mười năm qua, các thành viên tham gia hoạt động vì HĐVN phần lớn là trên 60 tuổi, và trao đổi giao lưu qua những thông tin hạn hẹp trong 60 trang của bản Thông tin việc họ Đỗ Việt Nam, 3 tháng (mỗi quý) một số. Còn só đông bà con họ Đỗ nhất là lớp trẻ, đang học tập, hoạt động thực tiễn ở các cơ quan và doanh nghiệp, (với các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại ngày nay đã phổ biến ở các cơ quan và rất nhiều cửa hàng tư nhân cho thuê), sẽ có thể nhận được các thông tin từ website của Họ Đỗ Việt Nam với nội dung phong phú, nhanh chóng thuận lợi, hợp với điều kiện, thời gian của mọi người và gia đình mình Khi được tin Họ Đỗ Việt Nam sẽ có trang thông tin điện tử website, nhiều người trong lớp trẻ họ Đỗ rất mong đợi. Đây là điều quan trọng để quảng bá tôn chỉ, mục đích, khai thác và nêu cao truyền thống lịch sử của Họ Đỗ Việt Nam trong đông đảo bà con họ Đỗ.

Website là việc đến nay còn xa lạ với hầu hết lớp người  họ Đỗ đã ở vào thế hệ cao tuổi, kể cả thành thị và nông thôn. Do đó, dù có Website, chúng tôi vẫn còn phải duy trì bản Thông tin việc Họ Đỗ Việt Nam chủ yếu cho đối tượng này. Song, công nghệ thông tin hiện đại đã phát triển như vũ bão, chúng ta không thể chỉ bằng lòng với các thông tin lạc hậu, thủ công hiện nay. Việc lập Website của Họ Đỗ Việt Nam mặc dù rất nhiều khó khăn, cũng không phải là quá sớm. Nếu chúng ta muốn sự hội tụ rộng rãi, phát triển bền vững lâu dài của họ Đỗ Việt Nam, muốn cho các thế hệ trẻ hiện nay và mai sau có ý thức sâu sắc hướng về cội nguồn  tổ tiên, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha, đạo lý nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam, thì mới thấy đây là việc làm bức thiết đối với hiện tại và hướng tới tương lai của họ Đỗ Việt Nam. Mọi khó khăn sẽ qua đi như những ngày đầu hội tụ họ Đỗ Việt Nam, cũng như việc xuất bản được sách và bản tin Họ Đỗ Việt Nam.

3.  Đã khởi động một số buổi đầu tiên đi quay một số cảnh cho các tập đầu tiên của một hình loại phim tài liệu Họ Đỗ Việt Nam: Dự kiến tập đầu của bộ phim với nội dung giới thiệu về đất nước Việt Nam, nơi phát triển sinh tụ của người Việt cổ, trong đó có người họ Đỗ Việt Nam, di tích, chứng tích các vị tiên tổ, xa xưa nhất đến nay được biết, dòng họ Đỗ ở một vài nơi, sự ra đời và những hoạt động đầu tiên của BLL họ Đỗ Việt Nam,…Mỗi tập thời gian khoảng 50-60phút. Như đã đưa tin ở bản tin số 19, không hạn định số tập. Cố gắng đến đầu năm 2007, tập đầu tiên sẽ ra mắt bà con họ Đỗ.

Xin thông báo với các BLL khu vực, các dòng họ Đỗ các nơi biết là một số khá lớn các băng do các dòng họ quay gửi đến chúng tôi đến nay bị mốc và hỏng nặng (do khí hậu, chúng ta lại không có và không thể có riêng phòng bảo quản phim). Việc làm bộ phim này là do tâm huyết, một số vị họ Đỗ tự nguyện bỏ công sức, trí tuệ và cả tiền của làm vì Họ Đỗ Việt Nam.

Về tiến trình thực hiện bộ phim này và phát hành như thế nào chúng tôi sẽ thông tin cụ thể qua các bản tin tiếp sau.