Họ Đỗ Vĩnh Phúc rước chân nhang và linh vật họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

Sáng nay ngày 11/3/2024 (ngày 02/02 năm Giáp Thìn) thường trực họ Đỗ(Đậu) tỉnh Vĩnh Phúc đã về từ đường mộ tổ họ Đỗ(Đậu) Việt Nam tại khu mộ Tổ gò Thiềm Thừ xin rước chân nhang và linh vật họ Đỗ(Đậu) Việt Nam về thờ tự tại Vĩnh Phúc chuẩn bị cho đại lễ gặp mặt truyền thống lần thứ 24 được tổ chức tại Vĩnh phúc ngày 23,24/3/2024 ( 14,15/2 năm Giáp Thìn).

Chiều ngày 2/2 Giáp Thìn Hội đồng gia tộc Đỗ Công tiếp nhận chân nhang từ mộ tổ ở Hà Đông Hà Nội về đặt tại nhà thờ cụ tổ Đỗ Công ở Làng Vèo phường Định Trung tp Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc để ngày 14/2/Giáp Thìn rước ra nơi đại lễ lần 24.