ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ ĐỖ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ ĐỖ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
Ngày 29.10.2023, họ Đỗ tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại khách sạn Hồ Ngọc TP Hòa Bình (chủ là chú Đỗ Hải quê Yên Lạc, Vĩnh Phúc)
Đại hội vinh dự đón các ông Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ Đậu Vn, các vùng, tỉnh bạn : họ Đỗ Nam Định, họ Đỗ xứ Đoài, họ Đỗ Hà Đông…và gần 70 đại biểu đại diện cho họ Đỗ Đậu tỉnh Hoà Bình và các vị đại diện các họ bạn tại Hòa Bình : họ Bùi, họ Nguyễn…Ông Đỗ Vinh, Phó Tổng Biên tập báo Hòa Bình về dự tặng hoa chúc mừng.
Đại hội đã bầu 11 ông bà vào ban thường vụ ông Đỗ Ngọc Vượng trưởng Bll lâm thời được bầu làm chủ tịch hội đồng họ Đỗ Đậu tỉnh Hoà Bình Nhiệm kỳ 2023-2028
Xin chúc mừng họ Đỗ Hòa Bình tổ chức thành công đại hội đầu tiên chúc họ Đỗ Hòa Bình thêm đoàn kết thêm phát triển.