Giỗ cụ Tổ bà tại nhà thờ họ Đỗ Phương Chiểu Hưng Yên

Sáng nay. 25/7/2022 ( tức ngày 27/06 Nhâm Dần) tại nhà thờ họ Đỗ Phương Chiểu đã tổ chức ngày giỗ cụ Tổ bà, đến và tham dự có đầy đủ các bà con trong họ tại Phương Chiểu và họ Đỗ chi 2 đại diện bà Trần Thị Ngần và  ông Đỗ Quốc Lộc tại Phương Độ về dự cùng đoàn tế lễ là những người con trọng họ. Đúng 9 giờ sáng  ông trưởng họ Đỗ  Thước dâng hương cùng đoàn tế lễ đã thành tâm chấp bái.