GIẤY MỜI

GIẤY MỜI

– Họ Đỗ(Đậu) Việt Nam, tự hào có những người con ưu tú là Đại biểu Quốc hội khóa 13 – Nước CHXHCN Việt Nam.

     Trong những năm qua, phát huy truyền thống của Tổ Tiên truyền dạy, những người con họ Đỗ(Đậu) đã mang: TÂM – TRÍ – ĐỨC TIN, phục vụ Tổ Quốc phục vụ nhân dân; được nhân dân và dòng họ đánh giá cao về sự cống hiến trong vai trò là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu của Dân; vì Dân; làm hết sức mình. Các vị đã hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Với tình cảm vô giá, các vị đã đóng góp tích cực, có hiệu quả cho dòng họ:

TRI ÂN TỔ TIÊN – UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

     Ngôi mộ Tổ Họ Đỗ(Đậu) Việt Nam tại Gò Thiềm Thừ đã có công đóng góp rất to lớn(cả vật chất lẫn tinh thần) của các vị Đại biểu Quốc hội người họ Đỗ(Đậu).

     Nhân dịp kỳ họp lần thứ 11 – Quốc hội khóa 13 – Thường trực Hội đồng họ Đỗ(Đậu) Việt Nam, tổ chức lễ dâng hương tại Mộ Tổ( Gò Thiềm Thừ – Văn la – Hà Đông – Hà Nội)

     Thời gian: 11h 30phút Ngày 05 tháng 04 năm 2016(Thứ ba)

                      (Nhằm ngày 28 tháng Hai năm Bính Thân)

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ(ĐẬU) VIỆT NAM

Trân trọng Kính mời: Ông(Bà)…………………………………………

     Tới dự lễ dâng hương Mộ Tổ. Sự hiện diện của Ông(Bà) góp phần buổi lễ thành công tốt đẹp.

                      Hân hạnh được đón tiếp!

                                       T/M THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                         KỸ SƯ: Đỗ Ngọc Liên

Quý vị có thể Download toàn văn giấy mời:giay-moi