BLL Họ Đỗ Khu vực Hưng Hóa – Xứ Đoài

BLL Họ Đỗ Khu vực Hưng Hóa – Xứ Đoài E-mail
24/11/2007

Hội nghị bầu Ban liên lạc Họ Đỗ  Khu vực Hưng Hóa – Xứ Đoài

Thực hiện chủ trương đề ra tại hội nghị BLL họ Đỗ Việt Nam, tổ chức ngày 26/3/2005, tại làng Giẽ Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Tây, trong đó có nội dung:  ” Đến nay tổ chức của Họ Đỗ Việt Nam đã có thành viên đông đảo, cần thiết đặt ra vấn đề đổi mới hình thức tổ chức thế nào cho thích hợp, để tiện cho sinh hoạt của bà con ở từng vùng miền … Chủ trương đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức các ban liên lạc họ Đỗ khu vực, sinh hoạt theo tôn chỉ mục đích của họ Đỗ Việt Nam, để huy động được mọi tiềm năng, khả năng của các vị, các dòng họ tham gia vào công việc chung, vì sự phát triển tiến bộ vững chắc của Họ Đỗ Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.”

Ngày 12/8/2007 bà con họ Đỗ khu vực Hưng Hoá- Xứ Đoài đã bầu được BLL khu vực “Hưng Hoá- Xứ Đoài”. Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng BLL khu vực “Hưng Hoá- Xứ Đoài” và bà con họ Đỗ ở khu vực trên. Xin thông báo tin vui này để bà con họ Đỗ trong và ngoài nước được biết.

         HỌ ĐỖ VIỆT NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU VỰC HƯNG HÓA – XỨ ĐOÀI         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ

Hội nghị bầu Ban liên lạc Họ Đỗ

Khu vực Hưng Hóa – Xứ Đoài ngày 12-8-2007

Kính thưa: Các cụ cùng các vị Kính mến

Cho phép tôi được thay mặt các vị trong Ban liên lạc báo cáo lại kết quả, hội nghị đại biểu đại diện các chi Tộc họ Đỗ về dự phiên họp ngày 12-8-2007

Kết quả như sau:

I. VỀ TỔ CHỨC

Thành phần về dự họp theo giấy mời là 19. Nhưng có mặt 15. Vắng 4.

– Cụm Tuy Lộc: 8

– Sơn Đông: 2

– Cổ Đông: 2

– Sơn Lộc: 1

– Đồng Văn Yên Lạc Vĩnh Phú: 2.

– Cụm vắng: Sen Chiểu, Nông trường Ba Vì, Cẩm Đình.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, với sự nhiệt tình của các vị đại biểu hết mình “Vì tâm huyết với dòng tộc” đã lựa chọn 12 đại biểu vào trong Ban liên lạc, các đại biểu đều có mặt ở các chi tộc nằm trong Ban. Hội nghị thống nhất lấy tên: Ban liên lạc khu vực: “Hưng Hóa – Xứ Đoài”. Đồng thời tiến cử: Ông Đỗ Quang Khải cử nhân tóan làm trưởng ban; ông Đỗ Văn Thoa – cử nhân xây dựng: Thủ quỹ tài chính; ông Đỗ Đức Thông hành chính kế toán.

Chúng ta rất phấn khởi và tự hào với kết quả này, đồng thời phù hợp với bao nguyện vọng, đã từng trăn trở, bức xúc bấy lâu.

Chúng ta vui mừng báo cáo trước “Tiên Linh”, “Vong Linh” các cố nhân “Tổ Phụ của chúng ta. Để các vị vui mừng đón nhận. Chắc các Ngài rất tự hào với lớp con – cháu hậu duệ và gửi gắm lòng tin vào chúng ta.

Kính thưa các vị!

Nếu chúng ta đứng về những nhận xét mà nói: Ban liên lạc khu vực Hưng Hóa – Xứ Đoài được hình thành là bước ngoặt lớn, là mốc son trong các chi tộc họ Đỗ khu vực chúng ta. Cũng là “Hạnh phúc” trong sự nghiệp xây dựng và củng cố dòng họ, lâu dài bền vững.

Ban liên lạc lại ra đời thể hiện: “Tiếng nói của trái tim”, “Tiếng nói Tâm Linh” thức tỉnh mọi thành viên họ Đỗ hướng về “Cội nguồn” sống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đó là sự cổ vũ tâm huyết vì nghĩa cử “Thiêng liêng” của các thành viên hướng về “Cội nguồn”. Củng cố khối đoàn kết “Nội tộc” ngày càng bền vững. Từ đó chúng ta lấy lại “Kỷ cương” và phát huy truyền thống tốt đẹp mà các vị “Tiền nhân” tổ phụ đã dày công vun đắp. Đồng thời là trách nhiệm vun trồng thế hệ: “Mầm lan, chồi quế” trong tương lai kế tục sự nghiệp của chúng ta. Ban Liên lạc khu vực Hưng Hóa – Xứ Đoài là vòng tay nối dài mối liên kết các Chi tộc họ Đỗ đơn lẻ với Ban liên lạc toàn quốc. Qua những buổi giao lưu để mỗi chúng ta có dịp tìm hiểu chi tiết về các cụm Chi tộc họ Đỗ như nguồn gốc xa xưa, cũng như hoàn cảnh hiện tại của nhau để cảm thông, học tập lẫn nhau về “Kinh nghiệm” sống làm việc. Đồng thời phát hiện những gương “Người tốt việc tốt” trong đời thường. Chúng ta là động lực thúc đẩy lớp trẻ hôm nay biết vươn lên trên các lĩnh vực kinh tế, học thức có nhiều hoài bão, nuôi dưỡng lý tưởng “Vì danh gia vọng tộc” khuyến khích tài năng trẻ trong dòng tộc. Khêu gợi lòng tự hào với dòng họ mình có các vị “Tiền bối” xa xưa cũng như đương thời có “Học vị” xã hội tiếng tăm. Qua đó để gieo lòng tin cậy, xóa những “định kiến”, “kỳ thị”, “tự  ti”, phong hóa, phân biệt xa xưa còn rớt lại trong mỗi thành viên dòng tộc họ Đỗ chúng ta. Để ôn lại tình yêu thương trong đại gia đình Đỗ Tộc Việt Nam.

– Khích lệ những thành viên có tâm cống hiến “Tiền của, công sức” vun đắp, xây dựng dòng họ.

– Kéo xít khoảng cách xa xưa và những quan niệm lệch lạc, mặc cảm, tản mát, lảng tránh, coi nhau “là người dưng nước lã”, “Không phải máu chảy ruột mềm” nghĩa là không phải là anh em.

Chúng ta thành lập Ban liên lạc khu vực đã được hòa nhập “dòng máu huyết” lưu thông của dòng tộc họ Đỗ Việt Nam. Đó là “anh em”, là “ruột thịt” cùng “Cội nguồn”.

Trên đây là những lý luận khái quát báo cáo trước các vị để cùng nhau nghiên cứu và trao đổi thêm cho cụ thể.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG

Chúng ta rất trân trọng những hoạt động của cá nhân tập thể mang ý nghĩa “thiêng liêng”, “vì cội nguồn” mang lại hiệu quả thiết thực. Những hoạt động là đặc trưng cầu nối mối liên kết chi tộc đơn lẻ với ban liên lạc họ Đỗ toàn quốc. Những họat động có hiệu quả phải là “Người thật việc thật”. Thông qua báo cáo bản tin nội bộ hoặc thơ ca, tập san hoặc những hình ảnh ghi lại. Để cụ thể trước mắt 6 tháng ra được bản tin nội bộ (phần này giao lại cho vị phụ trách mảng này tập hợp, đăng tải). Những công việc thường nhật ví dụ: làm từ thiện bác ái, giúp nhau trong hoạn nạn, hoặc những cá nhân vươn lên chính mình: “Làm giàu, hoặc có học vị, các cháu học giỏi…”. Nhờ đó mà các Ban liên lạc, các chi tộc nối kết với Ban liên lạc toàn quốc.

III. QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đã là thành viên trong ban liên lạc phải chấp hành tốt quy chế chung “Đây là tôn trọng lẫn nhau”

– Chấp hành các buổi sinh họat “định kỳ” (trừ trường hợp có công việc đột xuất)

– Chấp hành chế độ báo cáo chi tiết của cụm mình,chẳng hạn: các công việc: người tốt việc tốt, điều tra nhân danh, số hộ, giàu nghèo, trung bình… trang trại, học vị.

– Các cuộc họp đều ghi biên bản nghị quyết để chúng ta kiểm những việc đã làm, chưa làm. Phần này của hành chính.

– Mỗi thành viên ban liên lạc tự nguyện, tự giác về nghĩa cử “Dòng tộc” chúng ta hy sinh.

Để hoạt động của ban liên lạc chúng ta có sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn, tôi xin đề nghị bổ sung thêm:

a/ Bầu ban thường trực.

b/ Phân công, phân nhiệm cũng như chức năng của từng vị (Đừng để một ai phải kiêm nhiệm).

c/ Bổ sung phó ban (3 phó) lần trước ta chưa đề cập.

Tôi xin đề xuất ý kiến với hội nghị

1. Ông Đỗ Lân – HP. T.T.H.P.CS đương nhiệm là phó ban; nằm luôn trong ban thường trực phụ trách khối thông tin văn bia tài chính.

2. Ông Đỗ Đức Thông phó ban. Ông là người năng nổ, có tâm huyết, đầy kỳ vọng với dòng tộc, phụ trách hành chính kết toán, tập hợp các khoản ngân sách.

3. Ông Đỗ Văn Thoa cử nhân xây dựng phó ban, phụ trách công tác tổ chức (kết nạp, T/C hội nghị).

Đây là ý kiến cá nhân, bây giờ xin ý kiến hội nghị.

IV. KHEN THƯỞNG, THI ĐUA

Đây chỉ là ý kiến cá nhân. Song tôi nghĩ khen thưởng là thước đo công sức, cống hiến của từng vị trong Ban liên lạc và cả các thanh viên trong các chi cụm Đỗ Tộc.

Đồng thời phát huy những nhân tố tích cực trong lĩnh vực “Vì sự nghiệp” phát triển của dòng họ.

  • – Những hoạt động đều mang “Nghĩa cử thiêng liêng” hướng về “Cội nguồn”
  • – Hình thức khen thưởng

+ Giấy khen hoặc bằng khen (nếu có)

+ Bằng hiện vật, hoặc tiền mặt (gọi là một chút động viên)

+ Hoặc bằng huy hiệu kỷ niệm.

Nếu vậy ta phải bầu ban “Thi đua khen thưởng” mỗi cụm một vị tham gia cho sát thực tế.

Hôm nay đề xuất vấn đề với các vị “Vì lợi ích chung cả dòng họ chúng ta”. Mong các vị cho ý kiến để chúng ta có phương án. Đây chỉ là ý kiến cá nhân các vị thông cảm.

Cuối cùng tôi thay mặt chung các vị trong Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn.

  • – Sự hiện diện đông đủ buổi họp hôm nay.
  • – Kính chúc các vị cùng gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, sống đầm ấm, con cháu thành đạt.
  • – Kính chuyển lời trân trọng và ân cần của Ban liên lạc tới các vị trưởng lao, dâu rể của dòng họ, sống yên vui và tự tin. Các vị thông cảm báo tin mừng tới các vị này để các vị cùng chia vui với ban liên lạc chúng ta.

Xin cảm ơn!

                                                                  Ngày 27 tháng 10 năm 2007

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ                                    T/M BAN LIÊN LẠC KHU VỰC

 

 

 

    Đỗ Văn Thoa                                                       Đỗ Quang Khải

  Khánh thành nhà thờ họ Đỗ ở xã Cổ Đông- Sơn Tây