HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHUYẾN HỌC HỌ ĐỖ QUANG LÀNG GIẼ

  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHUYẾN HỌC HỌ ĐỖ QUANG LÀNG GIẼ. Làng Giẽ là một…

BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ PHƯƠNG CHIỂU -HƯNG YÊN

  BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ PHƯƠNG CHIỂU -HƯNG YÊN Vùng đất Hưng Yên có con…

DÒNG HỌ ĐỖ DỰ QUẦN THANH HOÁ

DÒNG HỌ ĐỖ DỰ QUẦN THANH HOÁ 12/12/2007 A. Họ Đỗ Văn   Thuỷ tổ là…

Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam Khu vực Khánh Hòa

Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam Khu vực Khánh Hòa 02/12/2007 BAN LIÊN LẠC HỌ…

BLL Họ Đỗ Khu vực Hưng Hóa – Xứ Đoài

BLL Họ Đỗ Khu vực Hưng Hóa – Xứ Đoài 24/11/2007 Hội nghị bầu Ban liên…

THÔNG TIN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BLLHĐVN TRONG 3 THÁNG QUA

12/11/2007 I. THÔNG TIN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BLLHĐVN TRONG 3 THÁNG QUA (TỪ THÁNG 7…

HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC BLL KHU VỰC CHƯƠNG MỸ HÀ TÂY 11/11/2007 1. Hoạt động…

HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG HỌ ĐỖ ĐÌNH TIÊN LÃNG

HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG HỌ ĐỖ ĐÌNH TIÊN LÃNG 28/10/2007 Chi họ Đỗ Đình ở Phú…

HỘI THẢO “NHỚ NGUỒN” CỦA BLL HỌ ĐỖ BÌNH SƠN – QUẢNG NGÃI

HỘI THẢO “NHỚ NGUỒN” CỦA BLL HỌ ĐỖ BÌNH SƠN – QUẢNG NGÃI (7/2007) 15/10/2007  LỜI…

HỌP MẶT BÀ CON HỌ ĐỖ VIỆT NAM KHU VỰC KHÁNH HOÀ

HỌP MẶT BÀ CON HỌ ĐỖ VIỆT NAM KHU VỰC KHÁNH HOÀ 14/10/2007 Ngày 29/7/2007 (ngày…