Thư BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà

Thư BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà E-mail
01/01/2007

Kính gửi: Thường trực Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam – Hà Nội

Nhân dịp đầu năm 2007, chuẩn bị đón tết Nguyên đán cổ truyền, Xuân Đinh Hợi, và chào mừng kỷ niệm 10 năm (4/1997-4/2007) thành lập BLL họ Đỗ Việt Nam, 10 năm hội tụ họ Đỗ Việt Nam cả nước và ở nước ngoài.

Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà xin kính chúc: Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam do phó giáo sư Đỗ Tòng làm Trưởng ban, Các Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam khu vực, và đại gia đình Họ Đỗ Việt Nam trong cả nước và ở nước ngoài lời chúc mạnh khoẻ, vui vẻ, thành đạt, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, luôn hướng về cội nguồn, thờ phụng Tổ tiên, đồng tâm, hợp lực xây dựng họ Đỗ Việt Nam ngày càng phát triển bền vững, trường tồn cùng dân tộc Việt Nam muôn đời hưng thịnh!

Mười năm qua, thời gian quá ngắn ngủi so với lịch sử họ Đỗ Việt Nam. Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, tự nguyện, tổ chức tập trung tâm huyết, trí tuệ, luôn đổi mới hoạt động, có định hướng phù hợp, thiết thực, giúp các dòng Họ Đỗ Việt Nam thành lập được Ban liên lạc, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của BLL họ Đỗ Việt Nam, đạt nhiều hiệu quả thiết thực, thể hiện sâu sắc truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam.

Các dòng họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà mới tiếp thu được tôn chỉ, mục đích hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam, sau gần mười tháng vận động, ngày 23-07-2006, tại số 16/15A đường Yersin, thành phố Nha Trang – Khánh Hoà, đã chính thức thành lập BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà, gồm có 47 thành viên tham gia, và đã cử Ban liên lạc có 15 thành viên.

BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà luôn có nội dung hoạt động thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, giúp các dòng họ Đỗ ở khu vực Khánh Hoà, có sự gắn kết, giao lưu, hội tụ, trao đổi kinh nghiệm viết gia phả, tổ chức Hội đồng gia tộc, sinh hoạt dòng họ, giáo dục các thế hệ con, cháu, chắt…phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xây dựng gia đình hoà thuận, ấm no, hạnh phúc, đoàn kết dòng họ, đoàn kết xóm làng, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, xây dựng khu dân cư văn hoá, tạo lập hệ thống tư tưởng, đạo đức, văn hoá, xã hội vui tươi.
Nguồn hodovietnam.vn