Tin vắn hoạt động của Thường BLL họ Đỗ Việt Nam

 Tại cuộc họp Cuộc họp ngày 10/12/20006  Thường BLL họ Đỗ Việt Nam đã đưa ra…

Điểm sáng của họ Đỗ xã Sơn Đông

Điểm sáng của họ Đỗ xã Sơn Đông 16/12/2006 Nhân ngày giỗ cụ Thuỷ tổ 16/7 hàng…

Tin vắn hoạt động của Thường BLL họ Đỗ Việt Nam

Tin vắn hoạt động của Thường BLL họ Đỗ Việt Nam 12/12/2006  Tại cuộc họp Cuộc…