Họ Đỗ Hải Lạng Trang, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định trao thưởng Khuyến học, Khuyến tài năm học 2022 – 2023.

Ngày 2/9, họ Đỗ thôn Hải Lạng Trang, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định tổ chức Lễ trao thưởng Khuyến học, Khuyến tài năm học 2022 – 2023. Cả họ có 34 cháu được khen thưởng, trong đó có 2 cháu vào Đại học, 24 cháu loại giỏi, xuất sắc, tiên tiên 6 cháu, 1 giải khuyến khích Trạng Nguyên,1 giải giỏi Tiếng Anh. Giải thưởng : Đại học giấy khen và 150.000₫ , giải xuất sắc 100.000₫ , tiên tiến 70.000₫. Trước khi vào lễ,các cháu dâng hương báo kính cáo trước Tổ đường.