KIẾP NGƯỜI NHỚ TU

Sinh ra làm kiếp con người
Đắng cay gian khổ khóc cười thiếu chi
Thiếu chăng là tánh – Từ bi
Tham lam, hờn giận, sân si có thừa

Lục trần, ngũ dục mến ưa
Chạy theo vọng tưởng chưa hề tỉnh tâm
Ác duyên cứ mãi gieo trồng
Để rồi cứ mãi trong vòng tử sinh

Từ nay hãy phá vô minh
Phải biết tâm mình còn mến thích chi
Mỗi khi nó khởi sân si
Nhớ liền niệm Phật dẹp đi tâm này

Sắc Nam sắc Nữ mê say
Thì ta biết sợ đoạ đày trôi lăn
Hoặc khi ham thích uống ăn
Nợ thân phải trả nhọc nhằn lắm thay

Tự mình phải quyết đổi thay
Bỏ buông ham muốn mê say thường tình
Là ta tháo gỡ vô minh
Để mà thoát khỏi tử sinh luân hồi

Việc này Phật đã thành rồi
Bỏ ngôi Thái tử lầu vàng cung son
Bỏ luôn vợ đẹp con ngoan
Bỏ qua những thứ thế gian kiếm tìm …

Huyền Tính ✍️
13 12 2022al

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHÂT 🙏🙏🙏
NAM MÔ ADI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 🙏🙏🙏

Nguyện đem công đức này
Hướng về cho tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Luôn tinh tấn tu hành
Đồng trọn thành Phật đạo
NAM MÔ ADI ĐÀ PHẬT 🙏