Hội Đồng họ Đỗ( Đậu) Nghệ An, Hà Tĩnh chúc mừng Thượng tọa Thích Chánh Thành

Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9. Chiều 16h ngày 1/9 Thường trực Hội Đồng họ Đỗ( Đậu) Nghệ An, Hà Tĩnh đã thành lập đoàn tham dự Chúc mừng Thượng tọa Thích Chánh Thành (Đậu Văn Lương) Trụ trì Chùa Đa liễu, Thiên Tượng Hà Tĩnh được Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG VN tấn phong chức giáo phẩm thượng tọa năm 2022.
Buổi lễ được tổ chức trang trọng, tôn nghiêm theo nghi thức phật pháp.
Tin từ Đậu Đức Tân