HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN PHÙ NINH- TỈNH PHÚ THỌ KỶ NIỆM 2 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

Sáng ngày 09/10/2016, Hội đồng họ Đỗ huyện Phù Ninh, huyện Phú Thọ tổ chức hội nghị kỷ niệm 02 năm ngày thành lập Hội đồng. Về dự có các vị trong thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam; hội đồng họ Đỗ Tỉnh Phú Thọ, Hội đồng họ Đỗ Xứ Đoài CLB Âm nhạc Nghệ thuật họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, cùng đông đảo các ông bà khách quý, lãnh đạo địa phương; Hội đồng họ Đỗ huyện Phù Ninh đã về dự. Hội nghị đã được tổ chức bài bản, chu đáo và thành công rực rỡ !
Trong không khí vui mừng phấn khởi về những thành tích
 mà Hội đồng họ Đỗ huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đạt được trong 02 năm qua, Hội nghị nhiệt liệt chào mừng khu mộ tổ họ Đỗ Việt Nam được công nhận Di tích lịch sử.