HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ HUYỆN PHÙ NINH- TỈNH PHÚ THỌ KỶ NIỆM 2 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

Sáng ngày 09/10/2016, Hội đồng họ Đỗ huyện Phù Ninh, huyện Phú Thọ tổ chức hội…