Đại biểu Quốc hội dâng hương tại Mộ Tổ

E-mail

           Hôm nay 5.4.2016, đoàn Đại biểu Quốc hội là người họ Đỗ thành kính về dâng hương tri ân Tiên Tổ Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tại gò Thiềm Thừ. Các Đại biểu Quốc hội vô cùng phấn khởi tự hào khi nhận được thông báo khu mộ Tổ họ Đỗ Việt Nam tại Hà Đông vừa được UBND TP Hà Nội công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Dòng họ xin tri ân công đức và những đóng góp to lớn của các Đại biểu Quốc hội với dòng họ trong suốt nhiều năm qua !