Hội Đồng Họ Đậu(Đỗ) Huyện Quỳnh Lưu-tx Hoàng Mai triển khai kế hoạch hoạt động 2016

Hội Đồng Họ Đậu(Đỗ) Huyện Quỳnh Lưu-tx Hoàng Mai

  triển khai kế hoạch hoạt động 2016

Ngày 3/4/2016 Thường Trực,BCH hội đồng họ Đậu(Đỗ) Quỳnh Lưu-TX Hoàng Mai tổ chức  hội nghị  tổng kết và triển khai 1 số nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
Hội trường số 2 khách sạn Tâm Đạt thị trấn  Huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An thời gian 8h00 phút.
Chủ trì hội nghị: ông Đậu Minh Đường,Đậu Huy Tương,Đậu Phi Lững.
Về tham dự góp ý xây dựng 1 số kế hoạch của hội đồng có gần 50 đại biểu,khách mời của 33 dòng họ và 22 chi nhánh.
Tại cuộc hội nghị này có sự tham dự gia đình ông Đậu Văn Linh chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân hội đồng gia tộc Đậu khu vực Nghệ Tĩnh,ông Đậu Xuân Cư phó chủ tịch HĐGT họ Đâu(Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh.

Hội nghị đã báo cáo một số hoạt động của BCH,Thường trực đã làm được 1 số công việc trong thời gian qua và xin ý kiến hội đồng góp ý biểu quyết 1 số kế hoạch phương hướng nhiệm vụ trong năm.
Hội nghị thường trực đã tổng hợp hơn 13 công việc đã làm được,nghiêm túc đánh giá một số thuận lợi trong hoạt động,đồng thời nêu lên những khó khăn tồn tại cần khắc phục. trong thời gian tới cần thực hiện như thành lập thêm 2 ban(kinh tế,nghiên cứu lịch sử)
Tại hội nghị đã bàn 1số công tác thực hiện kế hoạch tổ chức gặp mặt bà con trong dòng họ Huyện Quỳnh Lưu-tx Hoàng Mai tại nhà thờ Đậu Đức khối 2 Quỳnh Xuân vào sáng ngay 16 tháng 4/2016 và phân công 1 số công việc của BCH trong thời gian tới như công tác nghi lễ khánh thiết,khuyến học khuyến tài,tuyên dương con cháu có thành tích nổi bật trong các mọi mặt hoạt động văn hóa kinh tế,xây dựng pt dòng họ,hội nghị đã đưa vào kế hoạch của hội đồng trong thời gian tới.
1,Thực hiện tu bổ tôn tạo nhà thờ,xây dựng nghĩa trang,hoàn thiện phả đồ,phả hệ đòng họ,viết kỷ yếu…
2,Thực hiện nghi cúng tế,xây dựng dòng họ văn hóa.
3,Tổ chức giao lưu kết nối học tập, thăm hỏi,giúp đỡ lẫn nhau.
4,các chi họ kiện toàn ban làm việc có hiệu quả nếu cần thiết hội đồng giúp đỡ tư vấn .
5,thực hiện mục tiêu pt kinh tế chăm lo đời sống,thực hiện tốt chủ trương của đảng pháp luật nhà nước.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến góp ý và được đưa vào chương trình họp mặt bà con trong thời gian tới được các trưởng lão,thành viên BCH trong hội đồng đồng thuận nhất trí cao. phát động bà con ra sức thi đua học tập, Phát huy tiềm năng có sẵn ở cơ sở,xây dựng khối đoàn kết dòng họ,tiếp tục thực hiện thắng lợi các kế hoạch mục tiêu của đảng nhà nước đề ra.2016-2020
Sau hội nghị thay mặt cho thường trực hội đồng gia tộc họ Đâu(Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh ông Đậu Xuân Cư phó chủ tịch HĐGT họ Đâu(Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh đã biểu dương các ông ủy viên,ban thường trực tuy mới thành lập chưa đầy 1 năm nhưng đã đóng góp trí tuệ, sức lực thời gian để chăm lo nhà thờ,nghi lễ

Tin HĐGT HỌ HĐGT họ Đâu(Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh