Quyết đinh xếp hạng di tích lịch sử khu Mộ Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

            Sau sự kiện UBND TP Hà Nội ban hành QĐ phê duyệt điều chỉnh QH Khu nhà ở Văn La, trong đó xác định chính xác ranh giới khu mộ Tổ họ Đỗ (Đậu) VN (gò Ban La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội), ngày 28/3/2016, UBND TP Hà Nội đã có QĐ số 1482/QĐ-UBND. Về việc xếp hạng di tích lịch sử. Đây là vinh dự lớn và là tin vui tiếp theo của dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Để được Nhà nước công nhận và xếp hạng di tích, từ năm 2010, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN cùng những người con ưu tú, có tâm huyết của dòng họ đã dày công tìm hiểu, tập hợp các tài liệu từ các kết quả nghiên cứu của Nhóm nghiên cứu tiền sử, của PGS, TS Đỗ Tòng và các tài liệu nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khắp nơi trong cả nước để cung cấp cho Bộ VHTT, Sở VHTT và các ban ngành làm cơ sở đánh giá, đưa Khu di tích vào danh sách kiểm kê, bảo tồn.

Năm 2014, Nhà nước bắt đầu xem xét, đánh giá để xếp hạng di tích. Hội đồng thẩm định đã họp và thống nhất trình các cơ quan hữu quan xếp hạng di tích lịch sử đối với Khu mộ tổ dòng họ Đỗ (Đậu) VN. Sau khi xem xét, ngày 28/3/2016, UBND TP HN đã phê duyệt xếp hạng di tích Lịch sử đối với Khu mộ Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam  (QĐ số 1482/QQD-UBND v/v…)

Thời gian tới, Sở VHTT, UBND quận Hà đông, UBND phường Phú La cùng Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN và các cơ quan liên quan sẽ bàn giao hồ sơ di tích và tổ chức lễ đó nhận Bằng di tích Lịch sử Khu mộ Tổ.