ĐẠI HỘI HỌ ĐỖ (ĐẬU) TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2024-2029 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI HỌ ĐỖ (ĐẬU) TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2024-2029 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng 19-5, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Giáo dục truyền thống; động viên con, cháu vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh; tư vẫn, hỗ trợ về kiến thức pháp luật, kinh nghiệm phát triển kinh tế cho các gia đình họ Đỗ…
Đặc biệt, Hội đồng họ Đỗ tỉnh Thái Nguyên chú trọng các hoạt động khuyến khích khuyến học, khuyến tài. Nhiều người con đạt thành tích cao trong công tác, sản xuất, kinh doanh, được thưởng Huân chương, Bằng khen, giấy khen…
Đại hội đã bầu 26 ông, bà vào Ban Chấp hành Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029; ông Đỗ Đức Trọng được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Thái Nguyên.
Tại Đại hội, Ban Tổ chức cũng đã vinh danh các tập thể, gia đình và các cá nhân họ Đỗ (Đậu) tiêu biểu trong hoạt động, công tác; chúc thọ các thành viên họ Đỗ (Đậu) tỉnh Thái Nguyên từ 80 tuổi trở lên; trao phần thưởng khuyến học, khuyến tài của Hội đồng dòng họ cho 19 cháu.
Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã trao học bổng cho 24 con, cháu họ Đỗ (Đậu) tỉnh Thái Nguyên đạt thành tích trong học tập, rèn luyện…