Hoạt động 6 tháng của BLL Tuy Lộc

Ngày 10/10/2009 ( Tức 24/8 Ký Sửu) BLL Họ Đỗ khu vực HH – Xứ Đoài đã họp mặt dưới sự chủ trì của ông Đỗ Quang Khải (TB), Đỗ Ngọc Lân( phó ban). Sau 1 buổi sáng làm việc có hiệu quả. Hội nghị đã sơ lược đánh giá 1 số thành công cơ bản như sau  “

Trích báo cáo hoạt động 6 tháng Kỷ Sửu(từ 2 – 8 – Kỷ Sửu)Của Bll h? é? tuy lộc xứ đoài

Ngày 10/10/2009 ( Tức 24/8 Ký Sửu) BLL Họ Đỗ khu vực HH – Xứ Đoài đã họp mặt duưới sự chủ trì của ông Đỗ Quang Khải (TB), Đỗ Ngọc Lân( phó ban). Sau 1 buổi sáng làm việc có hiệu quả. Hội nghị đã sơ luược đánh giá 1 số thành công cơ bản nhuư sau:

1. Hội nghị gặp mặt lần thứ 12 tại xóm Sổ – Thôn Tuy Lộc – xã TM Lộc là một thành công lớn thể hiện sự đoàn kết từ cá nhân đến tập thể BLL và các dòng ở khu vực…

2. BLL có tâm huyết, năng lực của các thành viên trong BLL có hiệu quả cao.

+ Ngày 15/4/2009 TTBLL gặp mặt bà con Họ Đỗ xã Canh Nậu – Thạch Thất.

+ Ngày 10/3 Kỷ Sửu- Cử đoàn đại biểu cùng TT HĐVN gặp mặt, giao lưuu với bà con Họ Đỗ Sơn Duương, Tuyên Quang

+ Ngày 13/7/2009 cử ông Đỗ Ngọc Lân gặp mặt và nói chuyện với bà con Họ Đỗ xứ Đoài ở khu vực TP HCM – Bình Dưuơng.

+ Ngày 1/8/2009 dự lễ ra mắt câu lạc bộ và ban biên tập thơ Họ Đỗ Việt Nam do ông Đỗ Ngọc Lân chủ trì.

+ Ngày 2/8/2009 cử ông Lân, ông Luân dự lễ khánh thành nhà thờ họ Đỗ Thôn Hợp Lễ – TT Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc.

+ Thưuờng trực còn cử các ông Lân – Khải – Thoa về làm việc tại xã Cổ Đông – TX Sơn Tây khảo sát phần mộ cụ Đỗ Minh Mẫn tại núi Bồ; sưu tầm về cụ Đỗ Năng Tế ở đình Hiệp Theo và chùa Thầy

+ Xét đơn và làm thủ tục gia nhập Họ Đỗ của HH – XĐ của Họ Đỗ xã Phụng Thuương, của gia đình ông Đỗ Văn Quý ở Kim Sơn – Sơn Tây.

3. Kế hoạch từ nay đến hội nghị 13 – HĐVN

+ Hoàn thành xuất bản Tuyển tập thơ HĐVN tập 1

+ Chúc Tết, tặng quà các cụ cao tuổi, tổ chức mừng thọ các cụ tuổi tròn 70,80,90,100

+ Dự lễ khánh thành nhà thờ Họ Đỗ Linh Chiểu

+ Thành lập đoàn đại biểu Họ Đỗ HH – XĐ về dự họp mặt lần thứ 13.

4. Đề nghị HĐVN tặng biểu truưng cho 1, Ông Đỗ Văn Tịch: Họ Đỗ xóm Sổ2, Ông Đỗ Văn Bình: Họ Đỗ xóm Sổ3, Ông Đỗ Văn Sâm: Họ Đỗ Linh Chiểu4, Ông Đỗ Văn Long: Họ Đỗ Linh Chiểu

Thay mặt Họ Đỗ HH- XĐ

Phó Ban

Đỗ Ngọc Lân