Họp trù bị tại Hòa Xá – Ứng Hòa

 

Họp trù bị tại Hòa Xá – Ứng Hòa E-mail
15/09/2009

Để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 12 tại Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, ban liên lạc Họ Đỗ Việt nam đã tổ chức cuộc họp trù bị tại Hòa Xá vào sáng ngày 13 tháng 09 năm 2009.

Đúng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 09 năm 2009, tại nhà thờ họ Đỗ Hòa Xá, huyện Ứng Hòa đã diễn ra cuộc họp trù bị giữa bà con họ Đỗ, ban liên lạc địa phương và ban liên lạc họ Đồ Việt Nam gồm có ông Đỗ Ngọc Liên trưởng ban, ông Đỗ Đình Dương phó Ban và hai vị khách mời là: Đỗ Hùng Chiến, ông Đỗ Mạnh Hùng cùng sự có mặt của Cụ Đỗ Tòng cố vấn ban liên lạc. Trong không khí thân tình và cởi mở ban liên lạc và bà con họ Đỗ Hóa Xá đã đi đến thống nhất.

1.Địa điểm và thời gian họp mặt (sẽ thông báo trên trang thông tin)

2.Tên của cuộc họp mặt lần thứ 12 là “Văn Hóa Doanh Nhân”

Nguồn hodovietnam.vn