Tộc Đỗ Phú Hiệp tổ chức ngày  kỷ niệm 300 năm dòng họ  

Tộc Đỗ Phú Hiệp tổ chức ngày  kỷ niệm 300 năm dòng họ  

 BLL họ Đỗ Hoà Vinh, Phú Yên-Khánh Hoà tặng quà khuyến học cho các cháu

Tộc Đỗ Phú Hiệp 3, xã Hoà Hiệp Trung, Đông Hoà, Phú Yên, tổ chức ngày giỗ kỷ niệm lần thứ 300 năm dòng họ có mặt tại đất Phú Yên, mà cũng là ngày kỷ niệm nhà thờ họ năm thứ IV, vào ngày 22/4/2007 tại nhà thờ họ, có mặt đông đủ con cháu nội ngoại gần xa, sự tham dự của Ban liên lạc khu vực tỉnh Phú Yên, cùng với cán bộ huyện, xã và thôn. Cuộc họp có mục đích:

 

– Ôn lại nề nếp gia phong của dòng tộc.

– Phát huy thành tích của thế hệ hiện tại, đối với gia đình, dòng tộc và xã hội.

– Tổ chức lễ chúc thọ cho các cụ ông, bà trong họ từ 80 tuổi trở lên.

– Phát phần thưởng cho các cháu học giỏi và gia đình nghèo năm học 2005-2006 từ cấp 1 đến cấp 3.

– Đề ra phương hướng 2007 của họ phải hoàn chỉnh trang trí nhà thờ về vật dụng cũng nơi thờ kính.

– Được ban liên lạc khu vực tỉnh Phú Yên, đánh giá cao và nhắc nhở, nhất là sự đoàn kết anh em trong họ là sức mạnh.

– Anh Trưởng phòng văn hoá thông tin tới dự, đã căn dặn họ ta muốn đạt được họ văn hoá, thì trước hết anh em trong họ phải là người văn hoá.

TIN TỪ ÔNG ĐỖ VĂN MINH