SINH HOẠT CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ QUẢNG NGÃI

SINH HOẠT CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ QUẢNG NGÃI

Tin từ ông Đỗ Minh Liên

– Ban liên lạc họ Đỗ Quảng Ngãi ra đời đến nay đã được 5 năm. qui tụ các thành viên giàu tâm huyết, các mặt sinh hoạt ngày càng được củng cố và phát triển.

Ngày 09-9-2006: BLL họ Đỗ Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp đông đủ các thành viên, củng cố tổ chức, xây dựng định hướng sinh hoạt.

1/ Thành phần BLL họ Đỗ Quảng Ngãi: có 20 thành viên gồm:

Thành phần BLL họ Đỗ Quảng Ngãi: có 20 thành viên gồm:

– Đỗ Minh Liên: Trưởng ban

– Đỗ Anh Trúc: Phó ban Thường trực

– Thành viên là các vị: Đỗ Vinh Hoa, Đỗ Cao Đệ, Đỗ Hồng Sơn, Đỗ Minh Cảnh, Đỗ Tấn Tự, Đỗ Tiến Điền, Đỗ Dục, Đỗ Văn Phu, Đỗ Thứ, Đỗ Anh Thu, Đỗ Đức Quang, Đỗ Hồng Phước, Đỗ Thanh Hải, Đỗ Ngọc Châu, Đỗ Thị Mỹ Lệ, Đỗ Chinh, Đỗ Thế Chấp, Đỗ Toán.

2/ Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động:

Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động:

a) Về lâu dài: Xây dựng ngôi nhà thờ (Từ đường) chung họ Đỗ Quảng Ngãi, lấy ngày Năm tháng Hai âm lịch hàng năm (theo BLLHĐVN) làm ngày truyền thống kính niệm tổ tiên. Xây dựng quỹ Khuyến học. Làm kỷ yếu về Họ Đỗ Quảng Ngãi. Khuyến khích có nhiều con em là tiến sĩ, thạc sĩ, nhân sĩ làm vẻ vang cho họ tộc.

b) Việc trước mắt:

– Phân công thành viên BLLHĐQN theo chức năng gồm: Ban Nghiên cứu biên tập; Ban giao lễ sinh hoạt; Ban Tài chính; Phân công các thành viên xây dựng Ban liên lạc các huyện.

– Xây dựng lịch sinh hoạt BLL định kỳ.

3/ Một số đã làm trong năm 2006:

Một số đã làm trong năm 2006:

– Thường trực và các thành viên BLLHĐQN đã đến dự khánh thành nhà thờ Họ Đỗ xã Nghĩa An, Tư Nghĩa, thăm và dự giỗ tại các nhà thờ họ Đỗ Đức Phổ, Bình Sơn.

– Cộng tác tin bài cho bản tin BLL Họ Đỗ Việt Nam.

– Mua bổ sung sách HĐVN (5 bộ); nhân bản thêm, phổ biến bản thông tin HĐVN.

– Thành lập BLL Họ Đỗ huyện Bình Sơn gồm 11 thành viên.

– Cử đoàn đi dự kỷ niệm 10 năm thành lập BLL Họ Đỗ Việt Nam (tháng 2 âm lịch Đinh Hợi, 8/4/2007).

– Viết thơ cho ông Đỗ Đức Cường (người họ Đỗ quê Đức Phổ, có tài năng và tâm huyết, đã được giới thiệu trên chương trình “Người đương thời” của Đài truyền hình Việt Nam trao đổi về hoạt động của họ Đỗ Việt Nam và họ Đỗ Quảng Ngãi, đã có hồi âm của ông Cường.

4/ Địa chỉ mới của BLLHĐ Quảng Ngãi: Lô74, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi – ĐT: 055.835.958, 055-835.959, Fax: 835.956, DĐ: 0909.728.787.

Trưởng ban: Đỗ Minh Liên – ĐT: 055-200.486. – nguồn hodovietnam.vn