Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà.

Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà. E-mail
14/10/2006

Họp mặt toàn thể thành viên BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà (tin từ ông Đỗ Đình Dậu)

Ngày 23/07/2006 (29-06 năm Bính Tuất) tại nhà số 16/15A đường Yersin, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà đã tổ chức họp mặt toàn thể thành viên Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà.

Đến dự có 35 thành viên, đại diện các dòng họ Đỗ ở các huyện: Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hoà, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang. Thật vui mừng trong đó có 4 cặp vợ chống, 4 con dâu họ Đỗ, mang các dòng họ:  Bùi, Trần, Nguyễn, Đào, 1 con rể họ Đỗ mang dòng họ Văn, có gia đình cả 3 anh em ruột và gia đình cả cha và con cùng đến dự họp mặt, trong điều kiện ở xa Nha Trang như: Vạn Ninh, Cam Ranh 60km, Ninh Hoà 30km, Diên Khánh 25km..

Phòng họp được trang trí tuy đơn giản nhưng trang nghiêm, với tinh thần vui vẻ, đoàn kết, tích cực, khẩn trương, buổi họp mặt đã thực hiện mấy việc:

1. Nghe ông Đỗ Văn Trí, Uỷ viên thường trực Ban vận động thành lập Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà (gọi tắt là Ban vận đồng) giới thiệu tóm tắt về sự ra đời, tôn chỉ mục đích, nguyên tắc phương châm, và kết quả 9 năm hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam.

2. Nghe ông Đỗ Đình Dậu, Trưởng ban Thường trực Ban vận động – báo cáo tóm tắt mấy điểm chính kết quả hoạt động của Ban vận động hơn 10 tháng qua (từ ngày 27/8/2005 đến ngày 23/7/2006).

Sau khi nghe ông Đỗ Văn Trí và ông Đồ Đình Dậu, với tinh thần vui mừng, phấn khởi, đoàn kết, xây dựng, đã có 11 thành viên, với 15 lượt phát biểu ý kiến tỏ rõ tâm huyết về sự ra đời, tôn chỉ, mục đích và kết quả 9 năm hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam, do Phó giáo sư Đỗ Tòng làm trưởng ban.

Đối với các dòng họ Đỗ ở Khánh Hoà, tuy mới  tiếp thu tôn chỉ, mục đích hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam và từ giữa năm 2005 mới có nhóm vận động vài ba thành viên, đến tháng 8/2005, thành lập được Ban vận động có 15 thành viên và đến nay tháng 7/2006 đã phát triển lên 47 thành viên (kể cả 12 thành viên không về họp mặt hôm nay) hoạt động theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam.

Với tinh thần, ý thức trách nhiệm với dòng Họ Đỗ, được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn của TTBLLHĐViệt Nam, các thành viên Ban vận động đã tự nguyện, tự giác, chung sức, chung lòng cố gắng khắc phục, vượt mọi khó khăn, thiếu thốn, tập trung tâm huyết, trí tuệ, thời gian, tài lực để chăm lo việc họ có hiệu quả thiết thực về các mặt: Tư tưởng, đạo đức, văn hoá, xã hội…xây dựng BLL họ Đỗ Việt Nam ngày càng phát triển bền vững, góp phần cùng toàn dân tộc Việt Nam, xây dựng đất nước theo định hướng: dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh.

Cử BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà

Buổi họp mặt đã tiến hành chính thức cử ra BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà có 15 thành viên, Ban Thường trực 5 thành viên, cử 1 trưởng ban và 2 phó ban.

Tập thể có mời đại tá nhà thơ Đỗ Anh Tịnh – tham gia BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà, nhưng bởi tuổi cao, sức yếu, Đại tá không tham gia được, tập thể thống nhất mời đại tá nhà thơ Đỗ Anh Tịnh – làm trưởng ban danh dự – cố vấn của BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà

Danh sách  BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà:

TT

Họ và tên

N.sinh

Nơi ở hiện nay

Đảm trách

1 Đỗ Đình Dậu 1933 Nhà 16/15A Yersin, Nha Trang Trưởng ban TT
2 Đỗ Văn Trí 1953 Nhà 34/2 Nguyễn Thiện Thuật – NT-KH Phó ban TT
3 Đỗ Văn Kim 1943 Nhà 6 Trần Phú – Vĩnh Nguyên – NT-KH P.ban Thường trực
4 Đỗ Văn Bàng 1940 Nhà 170 Thống Nhất – Nha Trang-KH UV Thường trực
5 Đỗ Xuân Thụ 1954 Nhà 55 Quang Trung – Nhà Trang -KH UV Thường trực
6 Đỗ Tốt 1927 Nhà Xã Vĩnh Lương- Nha Trang Uỷ viên
7 Đỗ Thị Chiên 1957 Xã Suối Tân – Diên Khánh -KH Uỷ viên
8 Đỗ Sơn Ca 1937 Xã Suối Tân – Diên Khánh -KH Uỷ viên
9 Đỗ Hữu Chí 1945 Xã Ninh Thọ- Ninh Hoà – KH Uỷ viên
10 Đỗ Công Kiết 1965 Xã Diên Thạch – Diên Khánh-KH Uỷ viên
11 Đỗ Quang Đạt 1935 Xã Cam Hoà – txCam Ranh-KH Uỷ viên
12 Đỗ Công Lập 1939 Xã Cam Tân – txCam Ranh-KH Uỷ viên
13 Đỗ Quang Tô 1958 Xã Vạn Lương – Vạn Ninh -KH Uỷ viên
14 Đỗ Cao Tế 1955 Xã Vạn Phước- Vạn Ninh-KH Uỷ viên
15 Đỗ Bạch Minh 1957   Uỷ viên

Buổi họp mặt đã kết thúc và thành công tốt đẹp trong không khí vui vẻ, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết xây dựng BLL họ Đỗ Việt Nam ngày càng phát triển bền vững, trường tồn cùng dân tộc Việt Nam.

4. Chương trình hoạt động của BLL họ Đỗ khu vực Khánh Hoà thời gian tới (tin từ ông Đỗ Đình Dậu)

Theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam, phát huy kết quả buổi họp mặt toàn thể thành viên, BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà ngày 23/17/2006, chương trình hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà, cụ thể như sau:

– Phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi thành viên BLL, Ban thường trực, Trưởng ban và các phó trưởng ban.

– Nơi làm việc của BLL đặt tại nhà số 16/15A Yersin, thành phố Nha Trang – Khánh Hoà, Điện thoại số 058.815774.

– Tuyên truyền sâu rộng đến các dòng họ Đỗ khu vực Khánh hoà về tôn chỉ, mục đích hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam, bằng cách thông qua sách Họ Đỗ Việt Nam (tập 1, tập 2) các bản Thông tin việc họ Đỗ Việt Nam.

– Xây dựng tổ chức: chú trọng tìm các dòng họ Đỗ gốc lâu đời có nhà thờ ở các huyện: Diên Khánh, Ninh Hoà, Vạn Ninh, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang. Tìm các vị có vai trò, vị trí là trưởng họ, trưởng Hội đồng gia tộc…làm nòng cốt tuyên truyền, vận động cử đại diện dòng họ tham gia vào thành viên BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà.

– Nội dung hoạt động: Tăng cường giao lưu giữa BLL với các dòng họ Đỗ ở khu vực Khánh Hoà để trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ, hướng dẫn việc viết gia phả, xây dựng Hội đồng gia tộc, viết tin bài có nội dung hoạt động của các dòng họ Đỗ, biểu dương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, công tác, học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xây dựng gia đình, dòng họ, hoà nhập cộng đồng, làng, xã, làm tốt nghĩa vụ công dân trên địa bàn dân cư có đời sống văn hoá vui tươi, lành mạnh…bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục của địa phương và pháp luật của Nhà nước.

– Trên cơ sở nội dung hoạt động có hiệu quả thiết thực, củng cố mối quan hệ BLL khu vực họ Đỗ Việt Nam với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương Khánh Hoà. Gây được lòng tín nhiệm, tin tưởng và ủng hộ của đông đảo các dòng họ Đỗ ở khu vực Khánh Hoà. Từ đó xác lập tư cách pháp nhân của BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà.

– Vận động mỗi dòng họ Đỗ ở Khánh Hoà đăng ký  mua bản TTHĐViệt Nam, có thể trực tiếp với TTBLLHĐVN ở Hà Nội, hoặc với TTBLLHĐKVKH.

– Vận động các dòng họ Đỗ ở Khánh hoà xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, mừng thọ, thăm hỏi, phúng viếng…trong dòng họ.

– Lịch sinh hoạt của BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà: Ban Thường trực, mỗi quý định kỳ họp một lần vào các tháng 1,4,7 và 10 hàng năm. Ngoài ra, thường xuyên thông báo bằng điện thoại hoặc họp bất thường khi có việc cần.

– Ban liên lạc, mỗi năm định kỳ họp 2 lần vào các tháng 1 và 7 hàng năm. Ngoài ra thường xuyên thông báo bằng điện thoại khi có việc cần.

– Toàn thể thành viên BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà mỗi năm họp một lần vào ngày 15/2 âm lịch (trường hợp ngày 15/2 âm lịch, không gặp ngày chủ nhật, thì có thể chuyển vào ngày chủ nhật trước hoặc sau liền kề, sẽ có thông báo ngày, giờ, địa điểm cụ thể). Địa điểm họp mặt có thể luân phiên mỗi năm ở một nơi khác nhau, nếu họ Đỗ ở huyện, thị xã, thành phố nơi có điều kiện tự nguyện đăng cai tổ chức.

Trên đây là mấy công việc lớn cần tập trung tâm huyết, trí tuệ, thời gian để thực hiện. Có thể được điều chỉnh tại các kỳ sinh hoạt của BTT. BLL cho phù hợp với thực tế.

5. Phân công nhiệm vụ BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà

1) Ông Đỗ Đình Dậu – Trưởng ban Thường trực, phục trách chung, phụ trách tổ chức, văn thư, lưu trữ của BLL. Quan hệ với TTBLLHĐVN, và với BLL họ Đỗ trong cả nước về nội dung việc họ Đỗ Việt Nam.

2) Ông Đỗ Văn Kim – Phó Trưởng ban Thường trực, phụ trách việc hướng dẫn nghi lễ, gia tộc, gia giáo, gia phong, khuyến học, khuyến tài của BLL.

3) Ông Đỗ Văn Trí – Phó Trưởng ban Thường trực- phụ trách tuyền truyền, vận động, hướng dẫn và giúp đỡ các dòng họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà làm việc họ. Viết tin bài về hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà gửi về TT BLLHĐViệt Nam.

4) Ông Đỗ Văn Bàng– Uỷ viên Thường trực – phụ trách thông tin, quảng bá các hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam khu vực Khánh Hoà bằng hình thức phim, ảnh…

5) Ông Đỗ Xuân Thụ  – Uỷ viên Thường trực – phụ trách việc giữ sổ thu, chi, giữ tiền quỹ của BLL.

6) Còn 10 uỷ viên là các ông bà:

1. Đỗ Thị Chiên (ở Nhà Trang)

2. Đỗ Tốt (ở Nha Trang)

3. Đỗ Sơn Ca (ở huyện Diên Khánh)

4. Đỗ Hữu  Chí (ở huyện Diên Khánh)

5. Đỗ Quang Đạt (ở huyện Diên Khánh)

6. Đỗ Công Kiết (ở huyện Ninh Hoà)

77. Đỗ Công Lập (ở huyện Cam Ranh)

8. Đỗ Quang Tô  (ở huyện Cam Ranh)

9. Đỗ Cao Tế  (ở huyện Vạn Ninh)

10. Đỗ Bạch Minh (ở huyện Vạn Ninh)

Phụ trách các việc:

– Tuyên truyền, vận động phát triển thêm thành viên BLL trên địa bàn dân cư huyện, thị xã, thành phố.
Nguồn hodovietnam.vn