Hậu duệ của cụ tổ Đỗ Minh Huấn (1886-1956)

Hậu duệ của cụ tổ Đỗ Minh Huấn (1886-1956) E-mail
13/10/2006
Hoạt động của chi họ Đỗ hậu duệ của cụ tổ Đỗ Minh Huấn (tin từ ông Đỗ Văn Sỹ)

Chi họ Đỗ hậu duệ của cụ tổ Đỗ Minh Huấn (1886-1956) định cư ở Hà Nội trong thời gian qua đã tiến hành một việc quan trọng là lập Bản gia phả họ Đỗ, kể từ cụ Đỗ Minh Huấn. Bản gia phả này được xây dựng từ năm 1997 đến nay, năm 2006, mới hoàn thành chính thức. Ngày 29 tháng 8 năm 2006, ông Đỗ Văn Sỹ 72 tuổi, Trưởng họ của chi họ Đỗ này đã tới giao bản gia phả này tới BLL họ Đỗ Việt Nam. Chi họ Đỗ này có nguồn gốc từ họ Nguyễn Trọng ở thôn Đan hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Cụ Đỗ Minh Huấn ra Hà Nội lập nghiệp đã hơn một trăm năm. Nay hậu duệ của cụ đã đông đúc định cư chủ yếu ở thành phố Hà Nội và một số thành phố  khác. Chi họ Đỗ này chưa được đề cập tới  trong hai cuốn Họ Đỗ Việt Nam, tập I và tập II.