TIN BUỒN

Tin buồn
Hội đồng họ Đỗ Đậu VN thương tiếc báo tin : Anh Đỗ Mạnh Trường (Hưng Yên), nguyên Ủy viên Hội đồng họ Đỗ Đậu VN, người sáng lập trang hodovietnam.net và quản trị website dòng họ. Hiện đang công tác tại VOV đài tiếng nói Việt Nam. Không may đột ngột qua đời hôm nay 18.3.2024.