Hội đồng các dòng họ Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

 

Lần đầu tiên Hội Đồng các dòng họ VN tại Thành Phố Hải Phòng tổ chức thành công CT Kỷ niêm ngày Quốc tế PN và ngày Kỷ niệm Hai bà Trưng.  Một buổi lễ rất trang trọng và đầy cảm xúc

Tin và ảnh Đỗ Trọng Bình