Hội đồng họ Đỗ thị xã Đông Triều họp 6 tháng đầu năm

Ngày 9/6/2024 Hội đồng họ Đỗ thị xã Đông Triều họp 6 tháng đầu năm, về dự họp có ông Đỗ Văn Minh CT. HĐHĐ Tỉnh Quảng Ninh
– Hội Đồng Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội Đồng,
– Hội Đồng đã Bầu bổ xung 4 ông đại diện các Họ: ông Đỗ văn Vầy trưởng ban khánh tiết Họ Đỗ Mỹ cụ, phường Hưng Đạo; Ông Đỗ Nhật Vỹ trưởng họ Họ Đỗ Hoàng Xá, xã Bình Dương; Ông Đỗ Đình Hưng PCT. HĐHĐ xã Bình Khê; Ông Đỗ Cao Hùng đại diện Họ Đỗ Phường Hồng Phong vào ủy viên HĐHĐ thị xã Đông Triều khóa 3 nhiệm kỳ 2023- 2028.
Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ Tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Hội đồng họ Đỗ thị xã Đông Triều, khoá 3 nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội nghị diễn ra trong không khí phấn khởi đoàn kết, đồng thuận cao và đã thành công tốt đẹp.
T/M HĐHĐ thị xã
CT
Đỗ văn Hễ
HĐ họ Đỗ thị xã Đông Triều gồm 14 đồng chí