TÂM THƯ KÍNH GỬI BÀ CON HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

TÂM THƯ KÍNH GỬI BÀ CON HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

“Xin Bà Con Góp ý thêm”

Kính thưa Bà con,

Tôi tên là Đỗ Văn Dũng, sinh năm Canh Dần (đầu năm 1951), Tiến Sĩ chuyên ngành Chính sách Kinh tế Khu vực, tốt nghiệp tại Nhật bản, về nước năm 1981, phục vụ trong ngành Ngoại thương, nguyên là thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Võ Văn Kiệt; năm 2003 tôi dọn nhà về Hoàng Cầu, cách nhà Cụ Đỗ Tòng khoảng 10 phút đi bộ, và sau đó tôi được Cụ Đỗ Tòng cho phép tham gia Ban Liên Lạc Họ Đỗ Việt nam…
Là người được đào tạo về quản lý, tổ chức tại một nước có tiếng giỏi về quản lý, tổ chức…được rèn luyện trên hơn 40 năm kinh doanh quốc tế, và được theo Cụ Đỗ Ngọc Liên làm Phó Chủ tịch Thường trực HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) Việt Nam (dưới đây viết tắt là: HĐ HĐĐ VN) từ năm 2011; năm 2012 tôi về quê ở Tp. HCM và 2015 được bà con bầu làm Chủ tịch HĐ Họ Đỗ (Đậu) Tp. HCM và các tỉnh Phía Nam Khóa đầu tiên, và sau đó là Phó ban Cố vấn của HĐ HĐĐ VN đến nay…

XIN CÓ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHƯ SAU, RẤT MONG ĐƯỢC SỰ GÓP Ý THÊM CỦA BÀ CON ĐỂ CÙNG CÁC DÒNG HỌ DÂN TỘC VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THEO KỊP THỜI ĐẠI:

A. THỰC HIỆN DÂN CHỦ, MINH BẠCH, BÌNH ĐẲNG,CÔNG KHAI MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐ HĐĐ qua IT(mạng internet vv…):

A-1. Thực hiện dân chủ trong tổ chức của các cấp HĐ HĐĐ:
– Thực hiện bầu cử qua mạng:
* HĐ HĐĐ VN: 7 người có số phiếu cao nhất sẽ là Ban Thường vụ…
* HĐ HĐĐ các tỉnh: 5 người có số phiếu cao nhất sẽ là Ban Thường vụ…

A-2. Theo lời dạy của Cụ Đỗ Tòng: Lãnh đạo của HĐ HĐĐ phải là người CÓ 4 T: TÂM, TÀI, TIỀN và THÊ/TỬ (sự ủng hộ của gia đình):
– CÓ TÂM: không màng lợi danh, phục vụ dòng họ với tất cả tấm lòng: “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ, tất cả đều công khai, minh bạch.
– CÓ TÀI: nhìn xa, trông rộng, có kiến thức vững chắc, có kinh nghiệm để thực hiện phát triển dòng họ theo kế hoạch chiến lược mà dòng họ đã đề ra.
– CÓ TIỀN: Lãnh đạo phải có tiền thì mới đi làm Công Đức cho Dòng Họ được (Chứ ngược lại là KHÔNG ĐƯỢC!)
– CÓ SỰ ỦNG HỘ VÀ HỔ TRỢ CỦA GIA ĐÌNH…
Các vị Lãnh đạo phải ý thức rằng: Khi nhận chức vụ trong Hội đồng Dòng Họ là phải hy sinh thì giờ và tiền của, và tuyệt đối không trông mong danh lợi!

Kính thư Đỗ Văn Dũng