Mời họp mặt họ Đỗ (Đậu) Việt Nam của Chủ tịch họ Đỗ (Đậu) Vĩnh Phúc.

Kính gửi: Các ông chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) các tỉnh thành phố và bà con họ Đỗ (Đậu) cả nước.

Ngày lễ hội lớn nhất của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam chỉ còn một tuần nữa là diễn ra tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc. Họp mặt truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 24 là dịp bà con dòng họ cả nước hội tụ hướng về cội nguồn tri,  ân tiên tổ. Mọi điều kiện BTC của HĐHĐ (Đ) Tỉnh Vĩnh Phúc đã sẵn sàng đón tiếp.

Kính mong bà con họ Đỗ (Đậu) cả nước về dự. Xin được trân trọng..!

Đỗ Viết Tiến- Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Vĩnh Phú.