Thương tiếc Đỗ Mạnh Trường.

Đỗ Mạnh Trường là thành viên lâu năm và tích cực của Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.
Năm 2005 cố PGS Đỗ Tòng người sáng lập Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam đề ra nhiệm vụ xây dựng một trang web cho dòng họ. Mấy anh em, chú cháu người góp tiền mua tên miền, trang thiết bị… Người thu thập tư liệu, thiết kế giao diện trang web… Giữa năm 2006 website hodovietnam.vn ra đời. Những năm đầu chạy trên máy chủ của Bộ Nội Thương, do một mạnh thường quân họ Đỗ tài trợ. Đỗ Mạnh Trường được phân công phụ trách kỹ thuật của trang. Đây là một trong 3 trang web của các dòng họ Việt Nam ra đời sớm nhất và cũng là một trong những trang Web đầu tiên có đăng ký
đuôi (.vn) được nhà nước Việt Nam bảo hộ.
Sau hàng chục năm vận hành hodovietnam.vn quá lạc hậu về kỹ thuật không thể nâng cấp. Nhưng đây là tâm huyết của cố PGS Đỗ Tòng và là kho tư liệu quí của dòng họ nên chúng tôi cố gắng duy trì.
Để phòng xa Đỗ Mạnh Trường tự mình phát triển thêm trang hodovietnam.net và để ở chế độ demo. Chúng tôi đã và đang chuyển dần tài nguyên tư liệu từ hodovietnam.vn sang trang mới. Công việc tiến hành thủ công bằng thủ thuật copy- paste nên rất mất thời gian.
hodovietnam.net mới ra công khai vài năm nay nhưng đã có hơn 45,5 triệu lượt truy cập.
Đầu tháng nay trang hodovietnam.vn lại trục trặc kỹ thuật. Đỗ Mạnh Trường chưa kịp khắc phục thì em đã đột ngột ra đi.
Thời gian gần đây tuy sức khỏe rất kém, nhưng em vẫn hàng ngày theo dõi hoạt động của dòng họ.
Đỗ Mạnh Trường về với tổ tiên, ông bà khi tuổi còn rất trẻ và tài năng đang độ chín. Là người đa tài, Trường có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin và báo trí. Đỗ Mạnh Trường mất đi là tổn thất to lớn của gia đình, dòng họ và đơn vị công tác.
Gia đình, dòng họ và đồng nghiệp mãi nhỡ về Em. Từ nay tôi đã mất đi một người đồng chí. Vĩnh biệt em !