THÔNG BÁO CỦA BTC HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 24

Thông báo của BTC họp mặt truyền thống, họ Đỗ (đậu).VN. lần thứ 24 tại vĩnh phúc .

Ngày 2/3/2024 BTC họp nghe các ban báo cáo tiến độ thực hiện công việc. Dự họp có ông Đỗ Văn Kiện Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN..ông Đỗ trọng khiêm..ông Đỗ Quang Bính phó chủ tịch. Và 50 thành viên trong ban (4 tiểu ban : ban TC& hậu cần; ban khánh tiết, tuyên truyền; ban tổ chức, lễ nghi, ANTT bảo vệ sức khỏe; ban lễ tân văn hóa. thể thao.

BTC giao cho Trung tâm xúc tiến TM. họ Đỗ tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm.
Các trò chơi tại gặp mặt truyền thống : vật truyền thống; thi kéo co; bóng chuyền hơi; văn nghệ; chơi Golf..
Đăng ký BTC. Các số đt : ông Đỗ Quang Đạo P.BTC :0336281957 , ông Đỗ Quốc Tuấn, P.BTC : 0369602216 , Đỗ Văn Thùy : 0916050343 ….

Đăng ký giới thiệu gian hàng: Đỗ Cơ Thạch: 0962554882.., Đỗ Anh Tuấn: 0984602373.

BTC thông báo tiến độ công việc chuẩn bị cho họp mặt truyền thống họ Đỗ (đậu) lần thứ 24 .tại vĩnh phúc.