LỄ GẶP MẶT HỌ ĐỖ ĐẬU QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 15

LỄ GẶP MẶT HỌ ĐỖ ĐẬU QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 15
Ngày 03/3/2024, tại Làng Phong Lục, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, Tộc Đỗ (Đậu) QNĐN tổ chức buổi gặp mặt lần thứ 15 trong không khí vui tươi phấn khởi ấm áp. Đồng thời buổi gặp mặt cũng đã thông qua Ban Thường trực mới; Ls Đỗ Pháp, chủ tịch đương nhiệm bàn giao cho ông Đỗ Trọng Lễ làm Chủ tịch HĐ Họ Đỗ (Đậu) QNĐN cùng với BTT mới nhiệm kỳ 2024-2029. Cuộc họp mặt đã thống nhất chờ các Chi tộc Đỗ về bổ sung từ 1-2 người tham gia BCH; Đầu tháng 4/2024, BTT tổng hợp làm văn bản cụ thể đề nghị HĐHĐ (Đậu) Việt Nam ra quyết định chuẩn y.