Lễ Kỷ Niệm 640năm ngày Mất THÁI BẢO ĐỖ – TỬ – BÌNH (22- 5 – 1383 —22- 5 – 2023 ) .