ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) HUYỆN MỘC CHÂU

ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) HUYỆN MỘC CHÂU
Sáng 22/7/2023 tại nhà văn hóa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đại Hội Hội đồng họ Đỗ (Đậu) huyện Mộc Châu lần thứ nhất (nhiệm kỳ – 2028) đã được tổ chức trọng thể. Về dự có ông Đỗ Văn Kiện, Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN, ông Đỗ Văn Hiện, Phó Chủ tịch thường trực, ông Đỗ Kiến Lập Phó tổng thư ký, ông Đỗ Đức Dục, chánh VP Hội Đồng họ Đỗ (Đậu) VN. Đoàn đại biểu Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Sơn La do Ông Đỗ Trọng Luyến, Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông do ông Đỗ Quang Bính, Phó chủ tịch Hội đồng họ Đỗ Đậu VN, kiêm Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông, Trưởng ban QLDT khu MỘ TỔ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam làm trưởng đoàn. Về dự còn có bà Đỗ Thị Chúc đại diện UBMTTQ huyện Mộc Châu cùng gần 100 đại biểu trong Hội đồng họ Đỗ (Đậu) huyện Mộc Châu đã có mặt. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội, ông Đỗ Như Vưu, Chủ tịch lâm thời HĐ họ Đỗ (Đậu) huyện Mộc Châu đọc lời khai mạc.
Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của BCH lâm thời HĐ họ Đỗ (Đậu) Mộc Châu và thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu,) Mộc Châu. Đại hội cũng nghe ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu đóng góp cho bản báo cáo, phương hướng hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng nghe Ông Đỗ Văn Kiện Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN, ông Đỗ Trọng Luyến, Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh Sơn La phát biểu động viên và chỉ đạo Đại Hội.Ông Đỗ Quang Bính, Phó CT HĐ họ Đỗ (Đậu) VN, Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông đã phát biểu chúc mừng.

Đại hội. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 17 thành viên.BCH nhất trí cao bầu Ông Đỗ Như Vưu làm Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ ( Đậu) huyện Mộc Châu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời bầu ban kiểm tra của HĐ. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương tập trung trí tuệ cao Đại Hội Hội đồng họ Đỗ (Đậu) huyện Mộc Châu lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 2023 – 2028) đã thành công tốt đẹp.
Tin từ Đỗ Quang Bính