HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ KHU VỰC HÀ ĐÔNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ KHU VỰC HÀ ĐÔNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 
Sáng ngày 02/01/2023 Hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Về dự có ông Đỗ Văn Kiện Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN, ông Đỗ Văn Hiện Phó chủ tịch thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN, ông Đỗ Văn Chính Phó chủ tịch Hội đồng họ Đỗ Đậu VN. Đoàn đại họ Đỗ tỉnh Nam Định do ông Đỗ Hùng Chủ tịch HĐ họ Đỗ tỉnh Nam Định làm trưởng đoàn đã đến Chúc mừngcùng toàn thể các thành viên trong hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và Phương Hướng nhiệm vụ năm 2023 do ông Đỗ Quang Bính Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông thông qua, hội nghị đã nghe các đại biểu phát biểu tham luận đóng góp cho bản báo cáo. Ông Đỗ Văn Kiện Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN đã phát biểu ghi nhận những thành tích mà HĐ họ Đỗ khu vực Hà Đông đã đạt được trong năm 2022 góp phần không nhỏ vào kết quả hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương tập trung trí tuệ cao hội nghị đã thành công tốt đẹp.
Tin Đỗ Quang Bính