Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam (HĐHĐĐVN) tổ chức họp Thường trực mở rộng.

Sáng 10.7.2022 tại Văn La, Hà Đông, HN Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam (HĐHĐĐVN) đã tổ chức họp Thường trực mở rộng. Cả 5 Uỷ viên thường trực của HĐ cùng gần 10 thành viên mời mở rộng đã đến tham dự. Chủ trì cuộc họp là Chủ tịch Đỗ Văn Kiện
Cuộc họp đã bàn về một số việc quan trọng và cấp bách của HĐHĐĐVN như: Xây dựng nhà thờ Tổ ở Văn La (Hà Đông) ; Góp ý cho Quy chế của Ban Truyền thông; Bàn việc tổ chức cuộc họp mặt đầu xuân họ Đỗ (Đậu) VN lần thứ 23 tại Nam Định; Bàn việc chuẩn bị tổ chức Đại hội HĐHĐĐVN (nhiệm kỳ 2017 – 2022), dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2022. Theo đó, trước mắt Thường trực HĐHĐĐVN sẽ triệu tập cuộc họp Thường vụ vào Chủ Nhật, ngày 7/8/2022 (tức 10.7 Nhâm Dần) để bàn việc thành lập Ban trù bị và giới thiệu nhân sự cho BCH mới.
Cuộc họp đã có sự nhất trí cao và HĐHĐĐVN sẽ sớm ra nghị quyết cho các vấn đề trên.
Tin: Nhà báo: Đỗ Trọng Quang