Đại hội Hội đồng họ Đỗ KV Hà Đông

(HĐVN) – Được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam (HĐHĐĐVN), sáng ngày 11.7.2022 Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Hà Đông đã tổ chức Đại hội Khoá III (nhiệm kỳ 2022 – 2027). Hơn 100 đại biểu là khách mời và hội đồng họ Đỗ khu vực đã về dự. Chủ tịch HĐHĐĐVN Đỗ Văn Kiện, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký HĐHĐĐVN Đỗ Văn Trắc cùng nhiều vị nguyên lãnh đạo của dòng họ đã đến tham dự.
Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Họ Đỗ (Đậu) Hà Đông trong nhiệm kỳ trước, nghe báo cáo tài chính và phương hướng, mục tiêu cho những năm tới. Đại hội giới thiệu và bầu Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đã giới thiệu và bầu Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội đồng có 49 vị, 01 chủ tịch và 6 ủy viên thường trực.

Ông Đỗ Quang Bính đã tái đắc cử chủ tịch Hội đồng họ Đỗ KV Hà Đông.

 

Tin Đỗ Hòa, Trọng Quang