“Suy nghĩ về những khoảng trống trong thời kỳ tiền sử nước ta”.

Đây là những tài liệu, thư tịch cũ mà ông Đỗ Tòng đã sưu tập được trong hàng chục năm qua. Chính trên cơ sở những tư liệu đó đã củng cố lòng tin và khẳng định về lịch sử tổ tiên họ Đỗ Việt Nam, gắn liền với tổ tiên đất Việt. Hiện vẫn còn có sự ngộ nhận về gốc tích tổ tiên mình trong hậu duệ họ Đỗ, kể cả nhiều thành viên BLL, lúc đầu). Cũng từ những điều ghi trong các thư tịch cũ có được đã hướng dẫn chủ biên bộ sách Họ Đỗ Việt Nam đi tìm di tích, chứng tích về tổ tiên tại những địa danh được ghi lại trong thư tịch cũ. Hầu hết những tư liệu sưu tập này không thể đưa vào trong bộ sách được, do số trang có hạn, nhưng chính các tư liệu thư tịch đó lại rất cần thiết cho sự nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn sách Họ Đỗ Việt Nam. Tin rằng những điều được nêu lên trong sách là dựa trên tư liệu thành văn rõ ràng “nói có sách, mách có chứng”.

Tập sách này được sưu tập và định cho in từ năm 2000-2001, nhưng vì lúc đó cần tập trung thời gian công sức để hoàn thành cuốn sách tập Hai Họ Đỗ Việt Nam; mặt khác cũng muốn tìm thêm các tài liệu, nên sưu tập này đã lưu lại đến nay.

Nhiều vị họ Đỗ và bạn bè đã tốt nghiệp đại học Sử hoặc đã giành nhiều thời gian quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử nước ta, qua đọc bản thảo sưu tập này rất phấn khởi và chân tình khuyên là nên dịch, hệ thống lại và cho in phổ biến rộng, trước hết là trong nội bộ họ Đỗ. Không nên để các tài liệu thư tịch đó bị mai một. Ông Hoàng Tùng, nguyên là Tổng Biên tập báo Nhân dân nhiều năm, là Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn trung ương, một người có hiểu biết sâu rộng, cổ kim, sau khi đọc bản thảo sưu tập này, với tư cách là nhà báo, ông đã ghi lại cảm tưởng sau: “…giúp cho các nhà nghiên cứu, tìm tòi. Đây là một đề tài thú vị”.

Đáp lại tấm lòng nhiệt thành của ông Đỗ Văn Bình và các bạn bè khác, kể cả nhiều vị họ Đỗ mong muốn sưu tập này ra đời, sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ cộng tác, ông Đỗ Tòng đã tập trung thời gian sức lực cùng ông Đỗ Văn Bình và một số bạn bè, quyết tâm hoàn thành bản thảo, hy vọng đáp lại được phần nào mong muốn của bạn bè và chắc rằng cũng là mong muốn của đông đảo bà con họ Đỗ Việt Nam.

Nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử tổ tiên hàng ngàn năm trước trong điều kiện một nước bị ngoại xâm thống trị lâu dài, tài liệu, di tích chứng tích rất hiếm hoi và truyền lại qua thời gian dài là một việc làm vô cùng khó khăn. Người sưu tập coi đây chỉ là cố gắng nhỏ nhoi ở tuổi lai hi, kính dâng tiên tổ, mong được các bậc tiên tổ nhận lòng thành của hậu duệ và rất mong những nhà nghiên cứu bổ sung thêm và chỉ cho những sai lầm, thiếu sót khó tránh khỏi.

Cuốn sưu tập này dự định, lưu hành nội bộ với số lượng in hạn chế và ra mắt bạn đọc vào quý I năm 2007. Nếu vị nào thấy cần thì đăng ký trước.